Konu:Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın Bdp Grup Önerisi Üzerinde Yaptığı Konuşması Sırasında Chp Grubuna Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:9
Tarih:24/10/2013


KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ RAMAZAN CAN'IN BDP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; muhalefet partilerinin görevi, iktidar partisinin bir eksikliği, yanlışlığı varsa onları dile getirerek onların giderilmesini sağlamaktır ama iktidar partisi şu anlayışta olur ise buradan demokrasi çıkmaz: E, biz her şeyi yapıyoruz, muhalefet hiçbir şey söylemesin. Yani muhalefetin depremle ilgili söyleyeceği her şeyi siz, depremin istismarı, depremin ticareti olarak algılarsanız sizin hükûmet etme anlayışınızda, demokrasi anlayışınızda bir problem var demektir.

Bir yandan Van depremini bilmem kaç tona eş değer bir atom bombasıyla kıyaslayacaksınız, yani o kadar büyük bir deprem yaşadık ki işte yani bu nedenle sorunlar olabilir gibi bir anlayışla burada konuşacaksınız; öte taraftan, ondan kat kat büyük ölçekteki bir Adapazarı-Sakarya, o merkezli depremi daha küçümseyeceksiniz. Doğrusu bu çifte standardı eleştiriyorum, demokrasiye uygun bulmuyorum.

İkincisi şu: Bakın, depremin dün 2'nci yıl dönümü, Van depreminin 2'nci yıl dönümü, 160 aile hâlâ orada konteynerde yaşıyor. Gazetelerde haberleri var, hiçbir açıklama yapmadınız, yapamıyorsunuz, hâlâ sorun var demek ki orada. 160 aile evlere taşınabilmiş değil, bunu çözemeyen bir iktidar var.

Deprem oldu, Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkan Yardımcısı Sayın Sezgin Tanrıkulu başkanlığında bir heyet hemen oraya intikal etti. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hemen Van'a gitti ve bir ay süreyle, en az bir ay süreyle, daha sonra o aralar belki uzadı ama sürekli olarak oraya gittik. Her gün Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan 3-5 milletvekili Van'da nöbet tuttu, bir ay süreyle her gün. Ondan sonraki süreçte de belirli aralıklarla Cumhuriyet Halk Partisi Grubu oraya gitti. Daha ilk gün -hafta sonuydu o gün, ben İstanbulda'ydım- İstanbul'daki belediyeleri Genel Başkanımızın talimatıyla arayarak İstanbul belediyelerinin oraya yardımını organize ettim, etmeye çalıştım ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, Türkiye çapında bütün belediyeler, büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere, birçok ilçe belediyemiz olmak üzere oraya yardımda bulundu, asgari 100 tır oraya biz yardım gönderdik. Ben size şunu söylemek istiyorum: 57'nci Hükûmeti eleştiriyorsunuz burada "Bir şey yapmadınız." diye. Ben o zaman bürokrattım, o hükûmetin yaptığı bir şeyi söyleyeyim. O hükûmet Adapazarı depreminde mal varlığını kaybedenlerin vergi borcunu sildi, kanun çıkardı. Siz Erciş'teki esnafın vergi borcunu silen kanunu çıkarabildiniz mi? Bütün mal varlığını kaybetmiş olan o esnafın vergi borcunu silebildiniz mi? Burada kaç kere söyledim bunu ama oralı olmadınız.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)