Konu:Haklarında Kesin Hüküm Verilmesine Rağmen 2 Milletvekilinin Hâlâ Hapishanede Olmalarının Anayasa'nın 83'üncü Maddesine Aykırı Olduğuna Ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın Gündem Dışı Konuşmaya Cevabındaki Bazı İfadelerine İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:9
Tarih:24/10/2013


HAKLARINDA KESİN HÜKÜM VERİLMESİNE RAĞMEN 2 MİLLETVEKİLİNİN HÂLÂ HAPİSHANEDE OLMALARININ ANAYASA'NIN 83'ÜNCÜ MADDESİNE AYKIRI OLDUĞUNA VE BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ'IN GÜNDEM DIŞI KONUŞMAYA CEVABINDAKİ BAZI İFADELERİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim.

Efendim, Anayasa'mızın 83'üncü maddesine göre milletvekilinin seçimden önce veya seçildikten sonra işlediği bir suçtan kesin hüküm giymesi hâlinde, bu hükmün seçim sonucuna yani milletvekilliği devresinin sonrasına erteleneceğine dair 83'üncü maddede açık bir hüküm var. Buna rağmen, bugün 2 milletvekili -Sayın Engin Alan ve bir BDP'li milletvekili- arkadaşımız kesin hüküm aldığı hâlde hapishanededir. Bana göre, Anayasa'nın 83'üncü maddesine göre, Meclis Başkanının bu arkadaşları hemen buraya getirip burada... Yani, tutukluluk sürelerinin sona ermesi lazım ama bunların mahkûmiyet kararını getirir Mecliste okursa 84'üncü maddeye göre milletvekilliği sona erer, başka ama o tarihe kadar bu kişilerin cezaevinde değil dışarıda kalması lazım.

Biraz önce, bir de Bekir Bozdağ burada çok gereksiz ve kendi üslubuna uygun, gerçek dışı birtakım olaylar söyledi. Yani, İstanbul'da, Gezi olaylarında yürütmenin durdurulması kararı olduğu hâlde, Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile o Taksim'deki ağaçların tahribatı devam ettiği hâlde...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Tunceli) -...diyor ki "Biz mahkeme kararına saygılıyız."