Konu:Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın Gündem Dışı Konuşmaya Cevabındaki Bazı İfadelerine İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:9
Tarih:24/10/2013


BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ'IN GÜNDEM DIŞI KONUŞMAYA CEVABINDAKİ BAZI İFADELERİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Efendim, Sayın Bakan ODTÜ olayları, daha doğrusu ODTÜ'den geçen yolla ilgili olarak son derece yanlış bilgiler verdiler. Tutanaklara geçmesi açısından bir konuyu ifade etmek istiyorum.

ODTÜ'den geçirilmek istenen yola ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanmış olan ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planı askıya çıkmıştır, onun kesinleşmesi için askı süresinin sona ermesi gerekmektedir ve askı süresi 4 Kasım 2013 tarihinde sona ermektedir. Yani, plan kesinleşmeden Ankara Büyükşehir Belediyesi herhangi bir şekilde buradan bir yol geçiremez, sorun buradadır. Sayın Bakan diyor ki: "Her şey hukuka uygundur." Hayır, hukuka uygun değil. Bu yol ihtiyaç olabilir, bu yolun yapılması zorunlu olabilir ama ODTÜ Rektörlüğünün haberi olmaksızın bir gece yarısı operasyonuyla, bayram tatilinde...

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Rektörün her şeyden haberi var.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - ...üniversiteyi karşıya alarak yani hukuk devletinde olmaması gereken bir şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesinin buraya girmesi problemdir, problem olan budur.

Ayrıca, Sayın Bakan "Asıl yeşil karşıtı olan ODTÜ yönetimidir." diyerek o ODTÜ arazisinde Rektörlüğün yapmış olduğu birtakım inşaatları söylüyor.

Sayın Bakan, o konudaki hassasiyetinize teşekkür ederim. Yalnız, o inşaatlarda bir usulsüzlük mü var acaba, onu mu söylemek istiyorsunuz?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Hayır, hayır... Yeşille ilgili, oradan ağaçlar sökülerek yapıldığı...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Eğer onu söylemek istemiyorsanız...

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - ODTÜ'nün ta başından beri olan binalar değil.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - ...eğer konu o değil ise Başbakanlığın Atatürk Orman Çiftliğini tahrip eden, yok eden o devasa bloklarını ben sizin dikkatinize sunuyorum.

Teşekkür ediyorum.(CHP sıralarından alkışlar)