Konu:Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Süreci Çerçevesinde Koordinasyon Komitesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Yasama Yılı:4
Birleşim:8
Tarih:23/10/2013


GÜNEYDOĞU AVRUPA SAVUNMA BAKANLARI SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE KOORDİNASYON KOMİTESİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, bilindiği üzere, Artvin'de Cerattepe'de çıkartılmak istenen bir maden var. Bu madene ilişkin olarak 2001 yılında Mecliste yapmış olduğunuz konuşma tutanaklarını çıkarttım. O konuşma, bana göre muhteşem bir konuşma. Bugün bu madene ilişkin olarak yapılan ÇED raporunda 50 bini aşkın ağacın kesilerek maden çıkartılması istenmektedir. 2001 yılında yapmış olduğunuz konuşmada Artvin'de bu şekildeki bir maden çıkartılma işleminin büyük bir cinayet olacağını, Artvin'in sonunu getireceğine ilişkin elimde tutanaklar var. 2001 yılında yaptığınız bu konuşmanın içeriğini bugün de paylaşıyor musunuz? Bütün Artvinliler merak ediyor.

Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım.