Konu:Çoruh Nehri Üzerinde Yapılacak Barajlar Nedeniyle Yusufeli İlçesinde Kamulaştırma İşlemlerine Gecikmeksizin Başlanması Gerektiğine, Kamulaştırma Kanunu'ndaki Bir Hüküm Nedeniyle Vatandaşların Mağduriyetinin Söz Konusu Olduğuna Ve Bu Hükmün Değiştirilmesi Gerektiğine İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:8
Tarih:23/10/2013


ÇORUH NEHRİ ÜZERİNDE YAPILACAK BARAJLAR NEDENİYLE YUSUFELİ İLÇESİNDE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNE GECİKMEKSİZİN BAŞLANMASI GEREKTİĞİNE, KAMULAŞTIRMA KANUNU'NDAKİ BİR HÜKÜM NEDENİYLE VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETİNİN SÖZ KONUSU OLDUĞUNA VE BU HÜKMÜN DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Bilindiği üzere, Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapılan barajlar nedeniyle Yusufeli ilçemiz baraj suları altında kalacaktır. Yusufeli'nde yaşayan halkımız bir an önce kamulaştırma işlemlerine gecikmeksizin başlanmasını, bu belirsizliğin giderilmesini önemle talep etmektedirler.

Bunların haricinde Kamulaştırma Kanunu'ndan kaynaklanan çok ciddi bir sorundan dolayı vatandaşla devlet Yusufeli'nde, Artvin'de karşı karşıya gelmiştir. Devlet, vatandaşa ne yazık ki icra takibi yapmak zorunda kalmıştır. Daha önceki yasaya göre ihtilaflı bedeli kabul etmeyen vatandaş mahkemeye gidiyordu, ilk bedelden sonra ikinci artış olduğu zaman da bunu alıyordu ama şu anda, Kamulaştırma Kanunu'nda yapılan değişiklikle kıymet takdir komisyonunun verdiği bedeli kabul etmeyen vatandaş, arkasından bu bedelin artırılması için idari dava açınca aradaki ihtilafsız bedel ilk mahkeme kararıyla beraber ödeniyor Yargıtaydan geçmeden ama Yargıtay, alt mahkeme kararını bozduğu zaman ne yazık ki bedele yönelik kısmı icraya veriliyor. Bu nedenle devletle vatandaş karşı karşıya kalıyor. Ağır bir mağduriyet durumu söz konusudur. Bir an önce Kamulaştırma Kanunu'nun bu hükmünde değişiklik yapılması zaruret hâline gelmektedir. Bunu Hükûmetin dikkate almasını talep ediyorum.