Konu:ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CHP GRUP BAŞKANINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:7
Tarih:22/10/2013


ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CHP GRUP BAŞKANINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisinin bir mensubudur, bütün Cumhuriyet Halk Partisi mensupları gibi hukuka saygılı bir insandır.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Genel Başkandır.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Mahkemelerin hukuksuzluk yaptığı yerde hukuksuz kararların savunucusu biz olamayız, siz olabilirsiniz.

EMRULLAH İŞLER (Ankara) - Hukuksuzluk yaptığına o mu karar verecek?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, siz olabilirsiniz. Siz burada, Kılıçdaroğlu'nun bir cümlesini, asıl amacından, bağlamından kopararak söylüyorsunuz.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Asıl amacı ne?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Elbette, yargı, savunma hakkına saygı göstererek, evrensel hukuk kurallarına saygı göstererek bir yargılama yapmış olsaydı o kararlar hepimizin kabulüdür. Mesele burada, Balyoz davasında, Ergenekon davasında hukuk ayaklar altına alınmıştır. (CHP sıralarından alkışlar)

NURETTİN DEMİR (Muğla) - Siyasidir, siyasi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - İddia makamı iddiasını ispatla yükümlüdür. Uydurma dijital delillerle bu insanlar mahkûm edilmiştir. Şimdi siz bizim bu karara saygı göstermemizi bekliyorsunuz. Ama ben size şunu sormak istiyorum: 2002 seçimleri yapıldı, Adalet ve Kalkınma Partisi büyük bir çoğunlukla buraya geldi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletvekili olamamıştı, seçimlere girememişti, seçilme yasağı vardı.

NURETTİN DEMİR (Muğla) - Muhtar bile olamıyordu, muhtar!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Doğru muydu bu? Demokrasiye aykırıydı. Biz dedik ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Sayın Deniz Baykal dedi ki: "Bu, demokrasiye aykırıdır, bunu dünyaya izah edemeyiz. Gelin, Anayasa'yı değiştirelim, Sayın Recep Erdoğan'a Parlamento yolunu açalım." Hep beraber, oy birliğiyle yaptık. Aynı demokratik tavrı şimdi niye gösteremiyorsunuz?

İHSAN ŞENER (Ordu) - Ama Deniz Baykal'ı perişan ettiniz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Millet iradesinin Parlamentoda görmek istiyoruz dediği milletvekillerinin Parlamento yolunu neden tıkıyorsunuz?

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Talebiniz nedir, açık söyleyin.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Üç muhalefet partisinin zamanında uzlaşmaya vardığı bir mutabakat metnini nasıl bir kenara atabiliyorsunuz? Sizin demokrasi anlayışınız bu mudur?

Sürem bitti, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)