Konu:ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ İDRİS ŞAHİN'İN CHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CHP GRUP BAŞKANINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:7
Tarih:22/10/2013


ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ İDRİS ŞAHİN'İN CHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CHP GRUP BAŞKANINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hukuk herkes içindir. Hukuk sadece iktidarda olanlar için değildir, sadece muhalefette olanlar için değildir, sadece mağdur olanlar için değildir. Bugün, iktidarın gücüyle "Hukuk bize lazım değil, hukuk bizim emrimizde." diye düşünebilirsiniz. İnşallah yarın, öbür gün bu emrinizde olan hukuk sizden hesap sormaya kalkmaz.

Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'nin 16'ncı maddesi çok temel bir evrensel hukuk kuralını ortaya koyar. Hakların güvence altında olmadığı, kuvvetler ayrılığının bulunmadığı ülkelerde anayasa yoktur. Yani görünüşte yazılı bir anayasanız olabilir, bir metin olabilir ama haklar güvence altında değilse, kuvvetler ayrılığı yok ise anayasa yoktur. Türkiye'de bu anlamda bugün bir anayasa yoktur çünkü kuvvetler ayrılığı yoktur çünkü yargı, hukuk Hükûmetin, daha doğrusu Sayın Başbakanın emrindedir.

Hukuksuz bir Balyoz davası görüldü. Savunma hakkı ihlal edildi. Hiç kimse masumiyetini ispatla yükümlü olmadığı hâlde, sanıklar masumiyetlerini ispat ettiği hâlde, hukuksuz delillerle, uydurma delillerle bu insanlar mahkûm edildi. Bakın, Sayın Necdet Özel'e Sayın Engin Alan hapishaneden bir cevap veriyor, diyor ki: "237 tane Türk subayı koyun gibi boğazlandı. O dönem Harp Akademilerinde görev yapan herkes tutuklandı. Deniz Harp Akademisi, Hava Harp Akademisi komutanları, yardımcıları, kurmay başkanları, hepsi tutuklandı, bir tek Kara Harp Akademisi Komutanı dışarıda kaldı. O komutan Orgeneral Necdet Özel'dir."

Bakın, ciddi bir iddiada bulunuyor Sayın Engin Alan, bu iddiaya kulak vermek lazım arkadaşlar. Hukuk ayaklar altına alındı o davada, hukukun ayaklar altına alındığı bir davayı buradan iddia makamı edasıyla bir hukukçu savunuyorsa, o kişiyi ben doğrusu hukukçu olarak değerlendirmekte zorluk çekerim.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)