Konu:CAFERİ VE ALEVİ İNANCINA MENSUP VATANDAŞLARIN GADÎR-İ HUM BAYRAMI'NI KUTLADIĞINA VE ODTÜ ARAZİSİNDEN GEÇİRİLMEK İSTENEN YOLLA İLGİLİ OLARAK ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN, ANKARA VALİLİĞİNİN VE GÜVENLİK GÜÇLERİNİN TAKINDIĞI TUTUMUN DEMOKRASİYE, İNSAN HAKLARINA VE ÖZGÜRLÜKLERE AYKIRI OLDUĞUNA İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:7
Tarih:22/10/2013


CAFERİ VE ALEVİ İNANCINA MENSUP VATANDAŞLARIN GADÎR-İ HUM BAYRAMI'NI KUTLADIĞINA VE ODTÜ ARAZİSİNDEN GEÇİRİLMEK İSTENEN YOLLA İLGİLİ OLARAK ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN, ANKARA VALİLİĞİNİN VE GÜVENLİK GÜÇLERİNİN TAKINDIĞI TUTUMUN DEMOKRASİYE, İNSAN HAKLARINA VE ÖZGÜRLÜKLERE AYKIRI OLDUĞUNA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Caferi ve Alevi inancına mensup vatandaşlarımızın Gadîr-i Hum Bayramı'nı kutluyorum, ibadetlerinin Allah katında kabulünü diliyorum.

ODTÜ yönetiminin izni ve bilgisi olmaksızın bir gece yarısı polis marifetiyle, polis destekli olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ODTÜ arazisinden geçirilmek istenen yolun ve bu yolla ilgili olarak gerek Büyükşehir Belediyesinin gerek Ankara Valiliğinin ve güvenlik güçlerinin takındığı tutumun demokrasiye, haklara, özgürlüklere aykırı olduğunu ifade etmek istiyorum. ODTÜ yönetiminin bilgisi dışında ve askıya çıkmış olan planların henüz kesinlik kazanmasından önce yapılmak istenen bu yol, tam anlamıyla demokrasiye, insan haklarına, özgürlüklerine aykırıdır. Öğrencilerin belediyenin bu hukuksuz tutumuna ilişkin olarak Ankara Valiliğine ve güvenlik birimlerine yapmak istediği müracaatlar, ilgili birimler tarafından, yine bir hukuk devletinde olmayacak bir şekilde kabul edilmemiştir.

Kısa bir süre önce Türkiye'de Gezi meydan hareketini yaşadık. Bir çevresel duyarlılığın ifadesi olarak başlayan, giderek özgürlük merkezli bir harekete dönüşen bu hareketten Hükûmetin, AKP yönetimlerinin ders çıkarması gerekirken bu dersin maalesef hiç alınmadığını görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak AKP yönetimini ve onun kurumlarını demokrasiye, özgürlüklere saygı duymaya davet ediyorum.

Teşekkür ederim.