Konu:SÖZLÜ SORU ÖNERGELERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:4
Tarih:08/10/2013


SÖZLÜ SORU ÖNERGELERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, şimdi, efendim, bu komisyon başkanlık divanı seçimlerinde Anayasa'ya aykırı bir durum var. Anayasa'nın 95'inci maddesinde der ki: Türkiye Büyük Millet Meclisi yaptığı tüzüğe göre faaliyette bulunur ve tüzük yapılırken de bütün faaliyetlerde bütün partilerin milletvekili oranlarına göre burada temsili gerekir. Şimdi, bu 24'üncü maddede, bir başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip seçimi var ama tek partiden seçiliyor. Şimdi, bana göre, yani burada yapılan seçim Anayasa'nın 95'inci maddesine aykırıdır çünkü başkan iktidar partisinden, başkan vekili iktidar partisinden, sözcü iktidar partisinden, kâtip iktidar partisinden. Böyle bir seçim sistemiyle tek parti yönetimi var.

BAŞKAN - Evet, teşekkür ediyorum Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Uygun görürseniz, 63'üncü maddeye göre, bu konuda bir usul tartışması açılmasını istiyorum.

BAŞKAN - Hayır, uygulama şimdiye kadar hep böyleydi Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, uygulama öyle olabilir ama yanlış. Sayın Başkan, yanlış uygulama...

BAŞKAN - Seçimleri, bir defa, kendi aralarında yapıyorlar zaten.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, hayır...

BAŞKAN - Genel Kurulda yapılmıyor seçimler Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Meclis Başkanı bunları belirliyor.

BAŞKAN - Sayın Genç, Genel Kurulda yapılmıyor ki seçimler. Komisyon...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, diyorum ki 24'üncü maddeye göre yapılan seçimler Anayasa'nın 95'inci maddesine aykırı çünkü Anayasa önde geliyor.

BAŞKAN - Sayın Genç, Başkanlık sadece çağrıda bulunuyor.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Çağrıda bulunuyor ama...

BAŞKAN - Seçimleri komisyonlar kendileri yapıyor. Tartışma yapılacaksa orada yapılması gerekir.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bu konuda Meclis Başkanlığı...

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum, sözleriniz de tutanaklara geçti efendim.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, 63'üncü maddeye göre usul tartışması açalım. 63'üncü maddeye göre usul tartışmasını yapalım Sayın Başkan.

BAŞKAN - Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz.

KAMER GENÇ (Tunceli) -Ya böyle bir şey olmaz ya!