Konu:CHP GRUBU OLARAK, TBMM BAŞKAN VEKİLİ AYŞE NUR BAHÇEKAPILI'YA VE YASAMA GÖREVİNE BAŞLAYAN ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ MEHMET HABERAL'A BAŞARILAR DİLEDİKLERİNE, HÂLEN 7 MİLLETVEKİLİNİN TUTUKLU OLMASININ BİR DEMOKRASİ AYIBI OLDUĞUNA VE TBMM BAŞKAN VEKİLİ AYŞE NUR BAHÇEKAPILI'NIN İÇ TÜZÜK'ÜN 60'INCI MADDESİNİN UYGULAMASIYLA İLGİLİ KARARI NEDENİYLE ÜZÜNTÜ DUYDUKLARINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:2
Tarih:02/10/2013


CHP GRUBU OLARAK, TBMM BAŞKAN VEKİLİ AYŞE NUR BAHÇEKAPILI'YA VE YASAMA GÖREVİNE BAŞLAYAN ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ MEHMET HABERAL'A BAŞARILAR DİLEDİKLERİNE, HÂLEN 7 MİLLETVEKİLİNİN TUTUKLU OLMASININ BİR DEMOKRASİ AYIBI OLDUĞUNA VE TBMM BAŞKAN VEKİLİ AYŞE NUR BAHÇEKAPILI'NIN İÇ TÜZÜK'ÜN 60'INCI MADDESİNİN UYGULAMASIYLA İLGİLİ KARARI NEDENİYLE ÜZÜNTÜ DUYDUKLARINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Yeni görevinizde başarılar diliyorum.

Bugün yemin ederek yasama görevine başlayan Zonguldak Milletvekilimiz Sayın Mehmet Haberal'a da Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak başarılar diliyoruz.

Ancak unutmayalım ki hâlen, halkın iradesine, milletin iradesine aykırı olarak 7 milletvekilimiz tutuklu bulunmaktadır. Sayın Başbakanın demokratikleşme paketi açıkladığı bir süreçte 7 milletvekilinin tutuklu olması bir demokrasi ayıbıdır.

Yine, Sayın Başkanın göreve başlarken, biraz önce yapmış olduğu açıklamayla daha önce 3 Meclis Başkan Vekilinin gündem dışı konuşmalardan sonra onar kişiye birer dakikayı geçmemek üzere verdiği söz hakkını kullanmayacağını ifade etmesi ve bu açıklamanın Sayın Başbakanın demokratikleşme paketinin hemen ertesinde yapılmış olması Türkiye Büyük Millet Meclisinin ne kadar demokrasiden uzaklaşacağının bir göstergesi olmaktadır.

Sayın Başkana ben Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak üzüntülerimi bildiriyorum, bu kararını gözden geçirmesini tavsiye ediyorum.

Teşekkür ederim. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)