Konu:14 MAYIS DÜNYA ECZACILIK GÜNܒNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:106
Tarih:15/05/2012


14 MAYIS DÜNYA ECZACILIK GÜNܒNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü dolayısıyla şahsım adına gündem dışı söz almış bulunuyorum ve yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Gündem dışı sözüme başlamadan evvel, 2 değerli arkadaşımızın Hakk'ın rahmetine kavuşması vesilesiyle hepimizin başı sağ olsun diyorum. Trabzon Milletvekilimiz Sayın Mustafa Cumur ve Şanlıurfa Milletvekilimiz Cenap Gülpınar'a Allah'tan rahmet diliyorum ve hepimizin başı sağ olsun diyorum.

Değerli milletvekilleri, 14 Mayıs 1839 yılında ilk kez eczacılık faaliyetleri dünyada baş göstermiş ve bugün, biz, bilimsel eczacılığın 173'üncü yılını kutluyoruz ve yine 14 Mayısın da, Eczacılık Bayramı'nın da 44'üncü yılını kutluyoruz. Bugün Mektebi Tıbbiyeyi Şahane'de eczacılık okulunun açıldığı gün, yani ülkemizde yüz yetmiş üç yıl önce ilk defa bugün bilimsel eczacılık başlamış oldu. Bu vesileyle, Türkiye'nin dört bir yöresinde bulunan, illerinde, ilçelerde, beldelerde, köylerde, hastanelerde ve değişik iş yerlerinde çalışan tüm meslektaşlarımın Eczacılık Bayramı'nı kutluyorum.

Doğuştan kazanılmış sağlık hakkını savunmak için çaba harcayan meslektaşlarımızın insan sağlığına katkıları asla yadsınamaz, görmezden gelinemez. Eczacılar bu ülke insanının daha kaliteli bir yaşam sürmesi adına hizmet veriyor, emek sarf ediyor. Ve bugün, eczacılar sorunlarını tartışıyor, çözüm üretmeye gayret ediyor ve bunları yaparken bu ülke insanına, sağlığına katkı sunmayı da asla ihmal etmiyor. Bizler de Parlamentodaki eczacılar olarak, Hükûmet olarak, eczacılarımızın sorunlarını çözmek için hep birlikte çok ciddi çabalar ve gayretler sarf ediyoruz.

Değerli milletvekillerim, Türkiye'deki başarılı siyaset yönetimi, yaşam standardı yükselmiş gelecek perspektifine sahip bir toplum hayatını yavaş yavaş inşa ediyor. Türkiye'nin her alanda eş zamanlı olarak yükselmesinin başlangıcı 2002 yılına tekabül ediyor. O günden bu yana öyle işler başardık ve çıtayı öyle yükselttik ki artık dünyanın en büyük ilk on ekonomisi arasına girmekten bahsediyoruz ve koyduğumuz yüksek hedeflerden biri de Türkiye'yi sağlıkta hak ettiği yere getirmek. Sağlıkta başlattığımız müthiş reform sürecinin startı Sağlıkta Dönüşüm Programı'yla 2003 yılında verildi ve Türkiye'de sağlıkta çok önemli adımlar atıldı. Lütfen bir hatırlayın; 3 Kasım 2002 sürecinden önce Türkiye'deki sağlık neredeydi? SSK hastaneleri ayrı, devlet hastaneleri ayrı, özel hastaneler ayrı, üniversite hastaneleri ayrı yerlerdeydi. Hasta olan vatandaşlarımız hastaneye gittiklerinde 3 kişi giderlerdi; bir tanesi doktor kuyruğuna, bir tanesi eczacı kuyruğuna, diğeri de paraları yatıracak kuyruğa giderlerdi ve eczane kuyrukları almış başını gidiyordu. Biz ne yaptık? SSK'lı hastalarımızın ve yeşil kartlı hastalarımızın hepsinin serbest eczanelerden ilaç almasını sağladık ve meslektaşlarımızın hasta portföyünü bu vesileyle çok ciddi oranda yükselttik. Tabii, bu oran yükselirken meslektaşlarımızın iş yoğunluğu ve iş gücü de bu oranda arttı ve bizler Emekli Sandığı, BAĞ-KUR, SSK'yı birleştirip Sosyal Güvenlik Kurumumuzu oluşturduk. Şimdi, Türk Eczacılar Birliği ve Sosyal Güvenlik Kurumumuz arasında yapılan protokolle ilk kez, reçete başına, yıllardan beri Türk Eczacılar Birliğinin konuşup da başaramadığı çok önemli bir hakkı aldık ve artık Hükûmetimiz reçete başına 25 kuruş ödemeye başlayacak.

Geçmiş dönemde hatırlarsanız eczacılarımızla ilgili hep şu söylenirdi: "Ellerinde sürşarj etiket makineleri, arka tarafa geçer ve fiyat basar." derlerdi. Artık bunlara bir son verdik ve ilaç fiyatlarında yaklaşık yüzde 80 oranında düşüş sağlandı.

Ne mutlu bana ki arkadaşlar, bir eczacı olarak, Genel Kurulumuzda tüm partilerimizden milletvekillerimizin de destekleriyle, Türk Eczacılar Birliğimizle, Sağlık Bakanlığımızla ve oradaki değerli yöneticilerimiz ve bürokratlarımızla birlikte çok önemli bir yasa hazırlığı içerisindeyiz. "6197 sayılı Eczacılık Yasası" diye nitelendirdiğimiz ve yıllardır dilimize pelesenk olan Eczacılık Yasası'nı artık biz Meclis gündemine getiriyoruz ve inşallah 14 Mayıs Eczacılık Bayramı'nı kutladığımız bugünlerde bu yasa Meclisimizin gündemine geçecek ve elli yıldan sonra bir ilki bir kez daha başarmış olacağız.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Ben, bu konuda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, Sağlık Bakanımıza ve Türk Eczacılar Birliğine teşekkür ediyor, 14 Mayıs Eczacılık Bayramı kutlu olsun diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çalık.