Konu:TUNCELİ MİLLETVEKİLİ KAMER GENǒİN, KONUŞMASINDA ŞAHSINA SATAŞTIĞI İDDİASIYLA
Yasama Yılı:3
Birleşim:55
Tarih:10/02/2009


TUNCELİ MİLLETVEKİLİ KAMER GENǒİN, KONUŞMASINDA ŞAHSINA SATAŞTIĞI İDDİASIYLA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

DEVLET BAKANI VEBAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerlimilletvekilleri, ben kürsü masuniyetine ve bu kürsünün özgürlüğüne inanan birinsanım ama özgürlüğün çok ahlak dışı bir yöntemle, çok uygun olmayan birüslupla -daha fazlasını söylemeye, maalesef, bu kürsüde kendi edebim, kenditerbiyem buna müsaade etmez- böyle bir üslupla, ulu orta, insanların şerefiyle,haysiyetiyle oynamak bence çok doğru bir iş değil. Maalesef, bu kürsüde bu hakulu orta, bir kişi tarafından, yerli yersiz her defasında kullanılıyor. Onakendi üslubuyla cevap vermiş olsak biz farklı bir konumda olacağız. Eğerbirinin elinde bildiği bir şey varsa ve bu kanunsuzsa, bu ahlaksız ise, bunugelir, devletin savcısı vardır, hâkimleri vardır? Onları da zan altındabırakacak bir seviyesizlik içerisinde bu konuların buraya getirilmesini ben hiçbirzaman doğru bulmam. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Biz hepimiz,hepimiz çıkan yasalara uygun davranmak mecburiyetindeyiz. Yasalara uygundavranıyorsak bunun burada ulu orta konuşulmasının da doğru olmadığıkanaatindeyim. Siyaset adamları olarak hepimiz her gün değişik törenlerekatılıyoruz. Mesela yarın bir vergi ödül törenine katılacağım. Orada birçokinsan verdiği vergiden dolayı ödül alıyor. Biz bu insanların sabıka kaydınabakarak bunları vermiyoruz. Ya da ödül töreninde verdiğiniz plaket döneminde okişi çok uygun olur, şartlarında bir yanlışlık olmaz?

KAMER GENÇ(Tunceli) - Devre mülkün var mı yok mu İhlas Holdingten?

DEVLET BAKANI VEBAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - ?beş sene sonra, on sene sonra eğerbir suç işlediyse, on sene evvel verdiğiniz plaketten dolayı bunları buralaragetirip konuşacaksanız, konuşan kişinin seviyesiyle mütenasip bir konuşma olmuşolur.

KAMER GENÇ(Tunceli) - Hayır, devre mülkü var mı yok mu İhlas Holdingten, onu söylesin.

DEVLET BAKANI VEBAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Bu türlü işlere de burada müsaadeedilmemesi lazım çünkü bu Meclisin her dakikası önemlidir. Kim ne biliyorsa,devletin bağımsız yargısı, savcısı orada bulunuyor. Bütün savcıları da zanaltında bırakıyorsunuz. Biz ödül töreninde bir plaket verdik diye savcılar onagöre mi karar veriyor, hâkimler ona göre mi karar veriyor? Her defasındaböylesine uygunsuz konuşmalarla yüce Meclis meşgul ediliyor.

Özür dilerimböyle bir konuşma yaptığım için. Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarındanalkışlar)

KAMER GENÇ(Tunceli) - Devre mülkü var mıydı yok muydu İhlas Holdingten? (AK PARTİsıralarından "Sana ne!" sesleri)

DEVLET BAKANI VEBAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Ne fark eder! Terbiyesiz herif!