Konu:TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KATAR DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ASKERİ ALANDA EĞİTİM, TEKNİK VE BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA (S.S.84)
Yasama Yılı:2
Birleşim:92
Tarih:17/04/2008


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KATAR DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ASKERİ ALANDA EĞİTİM, TEKNİK VE BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA (S.S.84)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

DEVLET BAKANI VEBAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerlimilletvekilleri, İç Tüzük'ümüze göre soru-cevap işleminin konusu, doğrudandoğruya, müzakeresini yaptığımız kanun tasarısı ve teklifleriyle ilgili olmasıgerekir. Sorunun her ikisine de cevap vermek mümkündür. Ancak, İç Tüzük'ün buamir hükmü karşısında, doğrusu, cevap vermiş olmam, biraz da İç Tüzük'ün buhükümlerinin dışında bir cevap anlamına gelecek. Çünkü görüşülmekte olantasarıya ve teklife katkı sağlamak, ileride bunu uygulayıcı olanların? Bu,neden dolayı gündeme geldi böyle bir tasarı, böyle bir teklif, böyle bir madde?Onun için İç Tüzük'e aykırı buluyorum.

OSMAN KAPTAN(Antalya) - Sayın Bakan, denetim hakkımızı kullanıyoruz.

DEVLET BAKANI VEBAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Cevabım budur Sayın Başkan.

Teşekkürediyorum.