Konu:UZMAN JANDARMA KANUNUNDADEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Yasama Yılı:2
Birleşim:70
Tarih:27/02/2008


UZMAN JANDARMA KANUNUNDADEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) -Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, tabiatıyla, Türkiye BüyükMillet Meclisine bir kanun tasasını Hükûmet olarak sevk ettiysek, biz o işeehemmiyet veriyoruz demektir. Ama takdir edilir ki Meclisin de bir çalışmasüresi var ve her gün de gece yarılarına kadar, siz de görüyorsunuz ki, ülkenindeğişik sorunlarıyla ilgili bir yasal düzenleme gerekiyorsa bunu buradayapıyoruz ama tüm sorunları aynı anda çözme imkânı yok. Eğer Meclis gündeminekadar bu konular geldiyse bizim de önem verdiğimiz konulardır. Ama çok acildurumlar ortaya çıktığında, ehemi mühime tercih ederek bir yasalaştırma faaliyetiniburada birlikte sürdürüyoruz. Dolayısıyla, komisyon gündeminde bekleyentasarılar bizim de önem verdiğimiz konulardır ve ümit ederiz ki belli bir süresonra bunları da aynen bu kanun tasarısında olduğu gibi, dün gece yarısınakadar çıkardığımız yasalarda olduğu gibi, bu alandaki düzenlemeleri birlikteyapma imkânı olur.

Sorularınızın bir kısmıyla ilgili yazılı cevap vereceğim ama birkısmını buradan aldığım bilgi çerçevesinde cevaplandırayım.

Dernek kurma hakları konusunda herhangi bir yasal engel yok,dernek kurabilirler.

Orduevlerinden yararlanma konusunda, zaten misafirhanelerin olduğuifade ediliyor, buralardan yararlanabileceklerdir.

1'inci dereceyle ilgili olarak bir çalışma yapılıyor, bittiğitakdirde onu huzurlarınıza getireceğiz.

Uzman jandarma statüsüyle ilgili de çalışmalar var, bununla ilgiliteferruatlı bilgilendirmeyi size yazılı olarak yapacağım.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.