Konu:TUNCELİ MİLLETVEKİLİ KAMER GENǒİN, PÜLÜMÜR DAĞI-MUTU ARASI ANAYOLUN ASFALTLANMASI VE PERTEK KÖPRÜSܒNÜN YAPIMINA (6/22); TUNCELİ-PÜLÜMÜR’DE MEYDANA GELEN DEPREMLERDE ZARAR GÖREN BİNALARA (6/23); TUZLA GEMİ TERSANESİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERE (6/86); ŞARAPTAKİ VERGİLENDİRMENİN ÜZÜM ÜRETİMİNE ETKİSİNE (6/138); BAZI BÜROKRAT ATAMALARINA (6/146) VE AMERİKA SEYAHATİNE (6/152) İLİŞKİN BAŞBAKANDAN, İZMİR MİLLETVEKİLİ AHMET ERSİN’İN OKUL SERVİSLERİNİN DENETİMİNE (6/85) İLİŞKİN BAŞBAKANDAN, ANTALYA MİLLETVEKİLİ TAYFUR SÜNER’İN, SİDE’DEKİ ANIT MEZAR VE ÇEVRESİNİN BAKIMINA (6/137) İLİŞKİN BAŞBAKANDAN VE MERSİN MİLLETVEKİLİ İSA GÖK’ÜN, ANAYASA DEĞİŞİKLİK TASLAĞI HAKKINDAKİ BİR TOPLANTIYA (6/159) İLİŞKİN DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK’TEN SÖZLÜ SORU ÖNERGELERİ MÜNASEBETİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:46
Tarih:08/01/2008


TUNCELİ MİLLETVEKİLİ KAMER GENǒİN, PÜLÜMÜR DAĞI-MUTU ARASI ANAYOLUN ASFALTLANMASI VE PERTEK KÖPRÜSܒNÜN YAPIMINA (6/22); TUNCELİ-PÜLÜMÜR’DE MEYDANA GELEN DEPREMLERDE ZARAR GÖREN BİNALARA (6/23); TUZLA GEMİ TERSANESİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERE (6/86); ŞARAPTAKİ VERGİLENDİRMENİN ÜZÜM ÜRETİMİNE ETKİSİNE (6/138); BAZI BÜROKRAT ATAMALARINA (6/146) VE AMERİKA SEYAHATİNE (6/152) İLİŞKİN BAŞBAKANDAN, İZMİR MİLLETVEKİLİ AHMET ERSİN’İN OKUL SERVİSLERİNİN DENETİMİNE (6/85) İLİŞKİN BAŞBAKANDAN, ANTALYA MİLLETVEKİLİ TAYFUR SÜNER’İN, SİDE’DEKİ ANIT MEZAR VE ÇEVRESİNİN BAKIMINA (6/137) İLİŞKİN BAŞBAKANDAN VE MERSİN MİLLETVEKİLİ İSA GÖK’ÜN, ANAYASA DEĞİŞİKLİK TASLAĞI HAKKINDAKİ BİR TOPLANTIYA (6/159) İLİŞKİN DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK’TEN SÖZLÜ SORU ÖNERGELERİ MÜNASEBETİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

DEVLET BAKANI VEBAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan,değerli milletvekilleri; Sayın Ensar Öğüt'ün Ziraat Bankası Hanak ilçesindebulunan şubesiyle ilgili işlemlerde personel yetersizliği sebebiyle bazısıkıntılarının olduğunu ifade etmektedir.

Ziraat Bankasınınhangi şubede ne kadar personel çalıştıracağı 15/06/2004 tarih ve 153 sayılıYönetim Kurulu Kararı'yla belirlenmiştir. Bu çerçevede Hanak Şubesinin normkadrosu 6 personel olarak tespit edilmiş olup hâlen söz konusu şubede 6personel görev yapmaktadır, 2 personel değil 6 personel. Ayrıca bugüne kadarsöz konusu şubeye ilişkin, personel yetersizliği konusunda, Erzurum BölgeMüdürlüğüne intikal etmiş bir şikâyet de bulunmamaktadır. Şubenin personelsayısı ilçenin mevcut potansiyeli ve iş hacmi dikkate alındığında yeterliolarak gözükmektedir.

Saygıyla arzediyorum.