Konu:BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:137
Tarih:11/07/2013


BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Bakan deminki soruya cevap vermek istemedi, kendi bileceği bir şey. O zaman teknik bir şey sorayım.

Sayın Bakan, biliyorsunuz, mevzuat gereği engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu var. Biz KİT Komisyonundayız, KİT Komisyonu üyesi milletvekilleri de bilirler, başta Ziraat Bankası ve Halk Bankası olmak  üzere, kamu bankaları engelli çalıştırma yükümlülüğüne uymadığı için 100 milyon lira ceza ödemiş. Engelli çalıştırmıyor ve 100 milyon lira ödüyorsa siz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak acaba bu kamu bankaları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Teşekkür ediyorum.