Konu:GÖRÜŞÜLMEKTE OLAN KANUN TEKLİFİNİN 73'ÜNCÜ MADDESİNİN (AA) BENDİNDEN SONRA YENİ BİR MADDE İHDASINA DAİR ÖNERGENİN İŞLEME ALINMASININ VE OTURUM BAŞKANI TBMM BAŞKAN VEKİLİ SADIK YAKUT'UN TUTUMUNUN İÇ TÜZÜK'E UYGUN OLUP OLMADIĞININ TEKRAREN
Yasama Yılı:3
Birleşim:136
Tarih:10/07/2013


GÖRÜŞÜLMEKTE OLAN KANUN TEKLİFİNİN 73'ÜNCÜ MADDESİNİN (AA) BENDİNDEN SONRA YENİ BİR MADDE İHDASINA DAİR ÖNERGENİN İŞLEME ALINMASININ VE OTURUM BAŞKANI TBMM BAŞKAN VEKİLİ SADIK YAKUT'UN TUTUMUNUN İÇ TÜZÜK'E UYGUN OLUP OLMADIĞININ TEKRAREN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, ben çıkacağım ancak Sayın Kamer Genç'in 60'ıncı maddeye göre ayrıca söz talebi var.

BAŞKAN - Efendim, usul tartışması? Demin de usul tartışmasında istedi. Lütfen Sayın Hamzaçebi? (CHP sıralarından alkışlar)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Değerli milletvekilleri, Sayın Başkana önce şunu hatırlatayım: Sayın Engin Altay'ın talebi üzerine ona verdiğiniz sözü bana aktarıyorsanız yine yanlış yapıyorsunuz, yine İç Tüzük'ü yanlış?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Altay söyledi. Sayın Altay "Ben Sayın Hamzaçebi'ye devrediyorum." dedi.

ENGİN ALTAY (Sinop) - Benim talebimden dolayı açtıysa, hak benim, verdim; ama Akif Bey'in talebinden açtıysa söz Akif Bey'in.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Başkan, lütfen, bakın?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Altay söyledi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, biraz önce ben? Biraz önce usul tartışması?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Altay söyledi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ya, bir dakika Canikli ya, bir dakika?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Lütfen, Sayın Altay söyledi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Yahu Canikli, bir dakika? Sayın muavinim, bir dakika?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Ayıp oluyor ama, ayıp oluyor?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bana saygı göster o zaman Sayın Canikli. Ben sizin konuşmanızı?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Ayıp oluyor, lütfen?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Başkan, lütfen süremi baştan başlatın.

FATİH ŞAHİN (Ankara) - Böyle bir hitap olmaz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Değerli milletvekilleri?

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Saygı duy!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Arkadaşlar, izin verecek misiniz? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

FATİH ŞAHİN (Ankara) - Böyle bir hitap olmaz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakan?

FATİH ŞAHİN (Ankara) - Lütfen düzeltsin ifadesini, hitabını düzeltsin; lütfen uyarın kendisini.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Canikli'nin konuşmalarına ben her zaman değer veririm, dikkatle dinlerim. Bir hukuk çerçevesinde, espriyle bir ifadede bulundum. Sayın Canikli'yi rencide etmek gibi bir düşünce hiçbir zaman benim aklımdan geçmez, ne de herhangi bir milletvekilini.

Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakan bugün bir konuşma yapmış, "Herkes halkın tepkisini hesap etmek zorunda." demiş, iftar yemeğinde, bir yerde konuşmuş. Sayın Başbakanın konuşmasından sonra da Ankara'da palalı bir vatandaş yine sokaklara çıkmış, palasını sallayarak dolaşmaya başlamış.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Bakalım kim çıkacak arkasından.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Müftünün yeğeni olabilir!

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Müftünün yeğeni mi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Başbakanın her konuşması toplumu gerginliğe yöneltiyor. Divanda oturan Sayın Meclis Başkan Vekilinin de bu oturumları her yönetmesi Mecliste kavgaya neden oluyor.

Sayın Başkan, oturuma ara verdiniz, kararınız usul tartışması açmamaktı. Peki, niye açtınız şimdi? Yani neden açtınız?

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Engin Bey talep etti usul tartışmasını.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Açacaksanız bu kadar gerginliğe, tartışmaya gerek var mıydı? Yani acaba Adalet ve Kalkınma Partisinden bir mesaj mı geldi size? Üzülerek sormak istiyorum.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Hayır, Engin Bey talep etti, usul tartışması talep etti.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, biraz önce 2 grup başkan vekili ayakta konuşuyoruz, siz 2 grup başkan vekilinin talebini bir kenara atarak bir demokrasi karşıtlığı örneği veriyorsunuz.

Dış politika heveslisi bir insanı bakan yaptınız, memleketi perişan etti, Türkiye bütün komşularıyla kavgalı hâle geldi. Suriye'yle kavgalıyız, Irak'la kavgalıyız, Azerbaycan'la dondurulmuş bir ilişkimiz var, diğer ülkelerle kavgalıyız.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Mısır'ı da ekle, Mısır'ı da.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi, bu dış politika heveslisi ama dış politikayı bilmeyen, yönetemeyen insan Bakanlığı da berbat edecek bir düzenleme getiriyor, birtakım cep diktatörlerini Bakanlığa alıp istihdam edecek. Kendisi öyle bir anlayışa sahip olduğu için kendi yanında birtakım küçük cep diktatörlerini de Bakanlıkta bürokrat olarak istihdam edecek, Bakanlığı da mahvedecek. Bunu önlemek istiyoruz.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - CHP döneminde 9 tane cep diktatörü atandı.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, düzenleme İç Tüzük'e aykırıdır, Sayın Başkanın tutumu aykırıdır. Ben bugüne kadar Başkanlık Divanı'nda Adalet ve Kalkınma Partisi adına bulunmuş olan Meclis başkan vekillerini, Sayın Nevzat Pakdil'i, Sayın Cenap Gülpınar'ı ve diğerlerini şükranla anıyorum. Kendilerini özlediğimizi ifade ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)