Konu:PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI KARAMAN MİLLETVEKİLİ LÜTFİ ELVAN'IN 478 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN 9'UNCU MADDESİYLE İLGİLİ REDAKSİYON TALEBİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:138
Tarih:12/07/2013


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI KARAMAN MİLLETVEKİLİ LÜTFİ ELVAN'IN 478 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN 9'UNCU MADDESİYLE İLGİLİ REDAKSİYON TALEBİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Değerli milletvekilleri, şimdi, yapılan yanlışlığın bir teknik hata olarak değerlendirilip Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanının oradan söz alarak redaksiyon yetkisiyle bunu talep etmesi ve bu talebe dayalı olarak düzeltilmesi mümkün değildir, İç Tüzük'ümüz buna izin vermiyor.

İkinci olarak şunu söyleyeceğim: Bu tip talepler, benim bildiğim Parlamento geleneğinde, siyasi parti gruplarına gelinir, anlatılır, bir uzlaşma zemini aranır, ondan sonra gündeme getirilir. Yani, bu Parlamento teamülü de bir kenara atıldı. Çoğunluk iradesi nasıl olsa iktidar partisi olarak bizim arkamızda, biz çoğunluk gücümüzle bunu yaparız anlayışının bir tezahürüdür Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanının konuşması. Bunu doğru bulmuyorum. İç Tüzük'e göre bunun yapılması mümkün değildir.