Konu:BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:133
Tarih:07/07/2013


BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan?

BAŞKAN - Buyurun Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, biraz önce, Sayın Dilek Akagün Yılmaz kürsüden bir konuşma yaptı. Konuşmasında herhangi bir sataşma olmadığı hâlde?

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Amma da olmadı!

SUAT ÖNAL (Osmaniye) - İyi ki yoktu!

HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Cinnet geçirdi sanki!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - ?Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkan vekili söz aldı, çıktı. Saygı duyarım, grup başkan vekilleri benim görüşüme göre, arzu ettikleri takdirde kürsüye çıkarlar, görüşlerini ifade ederler, İç Tüzük'ün herhangi bir maddesinde bir dayanak aramam bunun için.

Tekrar, Sayın Dilek Akagün Yılmaz kürsüye çıktı fakat Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu bir garip tahammülsüzlük içerisinde, Dilek Akagün Yılmaz'ın konuşmasına devamlı müdahale etti.

İHSAN ŞENER (Ordu) - Hem suçlu hem güçlüsünüz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Ve en çok yadırgadığım konu, Taksim'de palalarla dolaşan birisinin tutuklanmamasına yönelik olarak Sayın Yılmaz bir eleştiri yaparken, hukukçu kimliğiyle öne çıkmış olan bir Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili "Tutuklamanın istisnai olması gerektiğini savunmuyor musunuz? İşte, hâkim burada ona göre karar verdi ve tutuklamadı..."

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) - "Buna yargı karar verecek." dedim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bu ayıp, sizin grubunuza yeter.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)