Konu:Gümüşhane Milletvekili Kemalettin Aydın'ın Mhp Grup Önerisi Üzerinde Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:126
Tarih:27/06/2013


GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ KEMALETTİN AYDIN'IN MHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASINDAKİ BAZI İFADELERİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

"PISA" denilen uluslararası yarışmada, rekabette aldığımız sonucu yüce Meclise ifade etmek istiyorum. PISA sonuçlarına göre, yapılan testlerde, dünyada en başarılı 5 ülke Finlandiya, Güney Kore, Hollanda, Japonya ve Kanada'dır. Buna göre en başarısız 5 ülke ise Portekiz, İtalya, Yunanistan, Türkiye ve Meksika'dır. Ülkemiz, bu sonuçlara göre, OECD ülkeleri içerisinde sadece Meksika'yı geçmiştir. İşte, öğretmen eksiğiyle, ücretli öğretmenlerle, çarpık çurpuk eğitim sistemiyle eğitimin uluslararası rekabetteki seviyesi budur.

Teşekkür ederim.