Konu:ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN TASARISI (S. SAYISI: 473)
Yasama Yılı:3
Birleşim:123
Tarih:20/06/2013


ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN TASARISI (S. SAYISI: 473)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Öncelikle, Sayın Öz'ün sorusuna cevap vermedim çünkü bu tamamen benim ilgi alanımın dışındaki bir konu. Belki ilgili bakanlığımız buradayken onlara yöneltmenizde fayda var diye düşünüyorum.

SAKİNE ÖZ (Manisa) - Olabilir ama Hükûmettensiniz.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Ya da ilgili bakanımızdan artık yazılı olarak cevabı alıp size iletiriz ancak öyle bir çözüm olabilir. Yoksa tamamen bilmediğimiz bir konu.

SAKİNE ÖZ (Manisa) - Böyle bir şey olduğunu kabul ediyorsunuz yani.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Şimdi, bu bahsettiğiniz konuyla gelince, bu konuyla ilgili başta Ankara Ticaret Odamız olmak üzere, Ankara Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere ve özellikle KOSGEB ve KOSGEB'den sorumlu Bakanımız -Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız- olmak üzere konuyla yakında ilgileniyorlar idi ve benim bildiğim kadarıyla da hem bu zararlar için hem finansman için bir çaba KOSGEB imkânları bünyesinde ve aynı zamanda da bizim Başbakanlıkta bir yeni birimimiz var -şimdi yeni kurulduğu için birimin adını tam hatırlamakta zorluk çekiyorum ama- bu tür, acil ortaya çıkan sorunların çözümünde devreye girecek bir birim, AFAD. AFAD'ın da konuyla zamanında ilgilendiğini biliyorum ama sonucunu açıkçası bugün itibarıyla bilmiyorum. Sonucuyla alakalı da bir bakalım, durum nedir, öğrenelim kendilerinden.