Konu:ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA SIRASINDAKİ BAZ İFADELERİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:116
Tarih:05/06/2013


ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA SIRASINDAKİ BAZ İFADELERİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

OSMAN TANEY KORUTÜRK (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Grup Başkan Vekili, bana tetkik edip söyleyin diyorsunuz ama iki senedir aynı Parlamentoda görev yaptığınız bir arkadaşınıza başka bir isimle hitap ediyorsunuz, o da çok yakışıklı bir şey değil. Benim ismim Osman Korutürk.

Şimdi başka bir şey söyleyeyim.

RECEP ÖZEL (Manisa) - Sen benim adımı biliyor musun söyle bakalım, iki senedir milletvekilisin.

OSMAN TANEY KORUTÜRK (Devamla) - Sizin adınız mühim değil, ben başka bir şey söyleyeceğim.

RECEP ÖZEL (Manisa) - Ama bilmiyorsun işte.

OSMAN TANEY KORUTÜRK (Devamla) - Ama hitap etmiyorum size yanlış bir isimden, yanlış bir isimden hitap etmiyorum, sana Seyfullah demiyorum mesela.

BAŞKAN - Lütfen, lütfen? Konuya gelelim lütfen.

OSMAN TANEY KORUTÜRK (Devamla) - Şimdi bakın arkadaşlar, burada diyor ki: "Fas Kralının Paris'ten, Fransa'dan gelmesi bekleniyordu, gelmedi ve kasten gelmedi. 4 Haziran tarihinde Saadettin El Osmani, Fas Kralı gelerek Sayın Başbakana bizzat `Hoş geldin' diyecek dedi ve Anadolu Ajansı da bunu yaydı." (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Hürriyet Daily News'i tam oku, tam oku!

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Gazete haberleri bunlar, gazete?

OSMAN TANEY KORUTÜRK (Devamla) - Bunu söyleyen Fas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı falan değil. "Gelmediği gibi iki gün olarak planlanmış olan ziyareti erken kesti." diyor. "Erken kestikten sonra Temsilciler Meclisi Başkanı ve Danışma Meclisi Başkanlarıyla da görüşmedi." diyor. "Kendi muadili olan ve kendi kurdurdukları Adalet ve Kalkınma Partisi -sizin ki değil, Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi- yetkililerinden başka hiç kimseyle görüşmedi. Diğer bakanlar, başka partilere mensup olan bakanlar da kendi işleriyle meşgul olmayı ve Başbakana refakat etmeyi arzu etmediler." diyor. Bunu Fas Haber Ajansı söylüyor. O kadar da süratle konuları takip eden bir ajans ki şimdi bizim bu görüşmemizi de aktarıyor.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Ya, Hürriyet Daily News'i tam okusanız.

OSMAN TANEY KORUTÜRK (Devamla) - Diyor ki: "Erdoğan'ın Fas Kralı tarafından kabul edilmemesi Türk Meclisinde polemik yarattı." Bunu da burada söylüyor.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Haber kaynağını alabilir miyiz?

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - Haber kaynağı sizsiniz herhâlde!

OSMAN TANEY KORUTÜRK (Devamla) - Hepinize saygılar sunuyorum. Başka söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)