Konu:POSTA HİZMETLERİ KANUNU TASARISI (1/751) (S. SAYISI: 452
Yasama Yılı:3
Birleşim:99
Tarih:02/05/2013


POSTA HİZMETLERİ KANUNU TASARISI (1/751) (S. SAYISI: 452
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, Elâzığ Karayolları Bölge Müdürlüğü içinde en az hizmet alan il Tunceli. Bu arada, bu taşeron işçileri? Orada eskiden Karayollarıyla yapılan işleri taşerona verdiler, 20 trilyon liralık işi 40 trilyon liraya verdiler, makineleri de verdiler. Burada taşeron işçileri çok zor bir durumda.

İkinci bir sorum: Tayyip Bey Başbakan olduktan sonra Simitis'e gitti, bir iki saat görüştü. Ondan sonra Kanal İstanbul Projesi'ni attı ortaya. Bu Kanal İstanbul Projesi yapıldığı zaman üç tane köprü yapılacak. Bu köprüler orada bombalandığı zaman Trakya'ya, Yunanlılara terk edilmiş olacak. Bunu düşündü mü Hükûmet, onu sormak istiyorum efendim. Yani Kanal İstanbul'la Trakya'daki arazilerimiz savunmasız hâle getiriliyor. Bu, Türkiye'nin o bölgesinin özellikle Yunanlılara terk edilmesi konusunda ciddi bir savunmadan vazgeçmektir?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)