Konu:HİÇBİR MİLLETVEKİLİNİN YARALAYICI VE RENCİDE EDİCİ BİR ÜSLUP KULLANMAMASI GEREKTİĞİNE VE ÖZGÜR ÖZEL'İN TEKMELENMESİ OLAYINI KINADIĞINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:109
Tarih:23/05/2013


HİÇBİR MİLLETVEKİLİNİN YARALAYICI VE RENCİDE EDİCİ BİR ÜSLUP KULLANMAMASI GEREKTİĞİNE VE ÖZGÜR ÖZEL'İN TEKMELENMESİ OLAYINI KINADIĞINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, eğer konuşmamı yapabilecek isem, iktidar partisi grubuna hâkim olacaksanız, susturacaksanız konuşacağım. Konuşmama müdahale ederlerse kusura bakmayın, farklı görüşler ifade etmek durumunda kalabilirim. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; elbette milletvekillerinin yaralayıcı bir üslup kullanmaması gerekir, kimseyi rencide edici bir üslup kullanmaması gerekir.

SADIK BADAK (Antalya) - Hakaret... Hakaret var.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Ancak bir milletvekilinin yaralayıcı, kırıcı bir üslup kullanmış olması, Sayın Canikli'nin söylediği gibi, onlara milletvekiline, muhalefet partisine saldırma hakkını, tekmeleme hakkını vermez.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Saldırmıyorum, tepkimi ortaya koyuyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Böyle bir şey yok.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Orada tepkimi ortaya koyuyorum, Sayın Kemal Anadol'un yaptığını yapıyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Özgür Özel'in...

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Saldırma var mı?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Canikli, siz kalkıp kürsüye yürüyorsunuz.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Kürsüye yürümedim, orada durdum, tepkimi ortaya koydum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bir grup başkan vekilinin görevi kendi grubunu yatıştırmaktır, daha sonra ne talep edecekse, hangi eleştiriyi yapacaksa çıkıp onu kürsüden yapmaktır. Bu, sizin hakkınızdır ama şu yaklaşımınız dahi demokrasi açısından üzüntü verici. "Ne yapacağız yani? Susacak mıyız?" diyorsunuz.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Olur mu öyle! Durdum orada ya! Ama saldırma yok.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın Başkan, saldırdınız.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Canikli, izin verir misiniz, bitireyim.

BAŞKAN - Sayın Canikli, lütfen...

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Saldırma yok.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Canikli, izin verir misiniz.

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi konuşmasını bitirsin, Sayın Canikli.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Yani "Ben susacak mıyım? Ben tabii ki saldıracağım." diyor.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - "Saldıracağım." Demiyorum, "Tepkimi ortaya koyacağım." diyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - "Tabii ki grubumla hücum edeceğim, tabii ki linç edeceğim! Sayın Özgür Özel'in ayaklarına tabii ki arkadaşlarımız tekme atacak!" diyor. Bunlardan hiç söz etmiyor. Kınıyorum bu tutumu! Demokrasi açısından esef verici, üzüntü verici buluyorum.

EMRULLAH İŞLER (Ankara) - Ağız dolusu hakaret eden arkadaşınızı kınasanıza! İnsanda biraz izan olur be! Ağız dolusu hakaret ediyor ya! Biraz izan olur adamda!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Ellerinizle niye konuşma ihtiyacı duyuyorsunuz? Benim görme problemim yok, kulaklarımla işitiyorum. Ellerinizle konuşma ihtiyacını niye hissediyorsunuz?

BAŞKAN - Sayın Şandır, söz talebiniz var mı efendim?

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Evet Sayın Başkanım.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bu Yasa size hayırlı olsun efendim, hepinize hayırlı olsun(!) (AK PARTİ sıralarından "Haydi güle güle!" sesleri, gürültüler)