Konu:SÜKÛNET İÇERİSİNDE BİR GÖRÜŞÜ İFADE ETME İMKÂNINI DAHİ MUHALEFET PARTİSİNE VERMEK İSTEMEYEN BİR İKTİDAR PARTİSİ YAKLAŞIMI OLDUĞUNA VE GÖRÜŞME İMKÂNI KALMADIĞINDAN TEKLİFİN GÖRÜŞMELERİNİN ERTELENMESİNİ ÖNERDİĞİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:109
Tarih:23/05/2013


SÜKÛNET İÇERİSİNDE BİR GÖRÜŞÜ İFADE ETME İMKÂNINI DAHİ MUHALEFET PARTİSİNE VERMEK İSTEMEYEN BİR İKTİDAR PARTİSİ YAKLAŞIMI OLDUĞUNA VE GÖRÜŞME İMKÂNI KALMADIĞINDAN TEKLİFİN GÖRÜŞMELERİNİN ERTELENMESİNİ ÖNERDİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yasama görüşmelerinin sükûnet içerisinde yürütülmesi esastır. Tabii ki, gergin anlar olabilir ama bu gergin anlarda grup başkan vekilleri eğer herkesten daha atak davranır ise kendi grubunu... (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - "Hakaret serbest diyorsun." yani, hakaret etsin öyle mi?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... Sayın Hamzaçebi'yi bir dinleyelim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Değerli milletvekilleri, siz, Adalet ve Kalkınma Partisi olarak bu çoğunluğunuza dayanarak, güvenerek bizleri... (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Çoğunluk diye hakaret mi edeceksin! Ayıptır yahu!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen...

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Her çıkan hakaret ediyor, her çıkan hakaret ediyor.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Sen ayıbı nereden biliyorsun, ayıbı nereden biliyorsun!

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Çoğunluğa hakaret etme hakkı var sanki. Nereden alıyorsun bu hakkı?

VELİ AĞBABA (Malatya) - Sen ayıp biliyor musun?

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Azınlığın hakaret etme hakkı var sanki yahu!

BAŞKAN - Sayın Tunç, lütfen... Sayın Grup Başkan Vekilini bir dinleyelim.

Sayın Hamzaçebi buyurun.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Ayıbı bilenler ayıbı konuşsun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, burada, bir görüşme imkânı görmüyorum, göremiyorum. Benim şurada yapacağım...

SERMİN BALIK (Elâzığ) - Görmüyorsan çıkacaksın!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Hanımefendi sizi de kutluyorum.

Burada bir görüşme imkânı yoktur efendim. Ben, bu görüşmelerin burada sonlandırılmasını ve saat 14.00'ten itibaren görüşmelere devam edilmesini teklif ediyorum. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Sükûnet içerisinde bir görüşü ifade etme imkânını dahi muhalefet partisine vermek istemeyen bir iktidar partisi yaklaşımı vardır.

Görüşme imkânı yoktur efendim, ertelenmesini öneriyorum.