Konu:25/4/2013 Tarihli 97'nci Birleşimdeki Bazı İfadelerini Düzelttiğine İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:98
Tarih:30/04/2013


25/4/2013 TARİHLİ 97'NCİ BİRLEŞİMDEKİ BAZI İFADELERİNİ DÜZELTTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet, teşekkür ederim Sayın Başkan. İki dakika veriyorsunuz.

Şimdi, sevgili milletvekilleri, ey Türk halkı; ben geçen hafta burada yaptığım konuşmada Fatma Şahin'e bir soru sordum, dedim ki: "Senin Bakanlığını kimden kiraladın, hangi holdingden kiraladın, kaça kiraladın? Birinci sorum buydu.

İkinci sorum: Ben 18 Martta Çanakkale Zaferi için Çanakkale'ye gittim. Fatma Şahin bir dergi hazırlamış, derginin ön sözünü Fatma Şahin hazırlamış. Diyor ki o dergide: "Çanakkale Zaferi'ni kıymetli komutanlar kazanmıştır." Ben de dedim ki: "Çanakkale Zaferi'ni kazanan Yüce Atatürk'tür. Niye Yüce Atatürk'ün lafını ağzınıza almadınız? O Yüce Atatürk olmasaydı acaba siz hangi devletin vatandaşı olurdunuz? Bu Atatürk'e neden bu kadar düşman gözüyle bakıyorsunuz?" Yani tarihî bir gerçeği de tespit ettirdim.

MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) -Kıvırdın, kıvırdın ha! Öyle demedin. Kıvırdın! Öyle demedin. Kıvırdın!

BAŞKAN - Lütfen?

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu tarihî gerçeğe göre, eğer Atatürk İstiklal Savaşı'nı kazanmasaydı?

MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) - Ya, kıvırıyorsun! Yaşına yakışmıyor kıvırmak!

KAMER GENÇ (Devamla) - ?bu cumhuriyeti kurmasaydı, kadınlara bu haklar tanınmasaydı ne olurdu? Siz başka belki bir devletin vatandaşı olurdunuz. Çünkü Gaziantep'i Fransızlar işgal etmişti, Fransızların vatandaşı olurdunuz.

MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) - Kıvırma, kıvırma!

KAMER GENÇ (Devamla) -  Eğer o inkılaplar, kadınlara verilen haklar olmasaydı? Osmanlı Devleti'ndeki bir gerçeği şey ettim. Osmanlı Devleti'nde, biliyorsunuz, fesli bir erkek önde gidiyor, 4 tane kara çarşaflı kadın arkasından gidiyor... (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Aynı şeyleri söylüyor Sayın Başkanım ya! Terbiyesiz adam!

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Hadi oradan!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, şimdi?

BAŞKAN - Lütfen? Sayın milletvekilleri?

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Otur yerine! Terbiyesiz adam!

MUHARREM İNCE (Yalova) - Bilerek ortalığı karıştırma ya, bir dinle.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, şimdi?Hayır, bunlar?

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Otur yerine!

MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Bartın) - Otur yerine be! Sus! Ayıp be, ayıp!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen?

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, sen otur da?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen?

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi,  otur yerine!

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Otur yerine!

KAMER GENÇ (Devamla) - Hayır, şimdi, sen otur bakayım, sen otur!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen? Lütfen?

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Otur yerine!

KAMER GENÇ (Devamla) - Sen otur, sen! Sen otur yerine! Sen otur yerine! Sen otur yerine!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen?

MUHARREM İNCE (Yalova) - Niye ortamı geriyorsunuz?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen?

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, burada benim söylediğim, bir tarihî gerçeği kabul etmektir.

ŞUAY ALPAY (Elâzığ) - Hiç mi insanlık değerin yok senin, hiç mi insanlık değerin yok?

BÜLENT TURAN (İstanbul) - İnsan mısın sen? (AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen?

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, yoksa ki, ben Fatma Şahin'e herhangi bir hakaret yapmamışım.

ŞUAY ALPAY (Elâzığ) - Hiçbir insanlık değeri yok mu sende?

KAMER GENÇ (Devamla) - Ne demişim? Yani, o zaman Osmanlı Devleti'ndeki kadınların sahip olduğu statüye sahip olacaktınız. Bunu niye size şey ediyor?

ŞUAY ALPAY (Elâzığ) - Hiç mi insanlık değerin yok senin, hiç mi insanlık değerin yok? Hiç inandığın bir mukaddes yok mu senin ha, yok mu hiç inandığın mukaddes? Ahlaksız! Hiç mi insanlık değerin yok senin! Senin hiç insanlık değerin yok mu! Hiç inandığın bir mukaddes yok mu!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, Fatma Şahin kendi Bakanlığıyla ilgili yönetmelikler çıkarmış, orada "Türk" kelimesini çıkarmış, "Atatürk" kelimesini çıkarmış. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Şimdi, bunlar, hepsi ne demektir? Atatürk'e karşı özel bir kin mi kusuyorsunuz? O zaman diyorum ki?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Evet, teşekkür ederim Sayın Genç.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Otur yerine!

MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Bartın) - Ayıp ya, ayıp, ayıp, ayıp!

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Otur yerine!

MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Bartın) - Sen mi oturtacaksın adamı, sen mi oturtacaksın Ramazan?

KAMER GENÇ (Devamla) - Ne bağırıyorsunuz? Ne bağırıyorsunuz? O zaman?

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç.

Sayın Genç ?Sayın Genç, lütfen?

(Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın kürsüye doğru yürümesi)

ZEYİD ASLAN (Tokat) - Sen konuşma!

KAMER GENÇ (Devamla) - Sen hiç buraya gelme! (AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler)