Konu:25/4/2013 Tarihli 97'nci Birleşimdeki Bazı İfadelerini Düzelttiğine İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:98
Tarih:30/04/2013


25/4/2013 TARİHLİ 97'NCİ BİRLEŞİMDEKİ BAZI İFADELERİNİ DÜZELTTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçen hafta şu kürsüde yaptığım konuşmada Bakana bir soru sordum -Fatma Hanım'a- dedim ki: "Sen acaba o şu anda Bakanlık olarak oturduğun binayı hangi holdingden ve kaç liraya kiraladın?"

İHSAN ŞENER (Ordu) - Ya, sen neyi düzeltiyorsun böylece!

KAMER GENÇ (Devamla) - İkincisi: "18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle sen bir dergi hazırlamışsın. Bu dergide Çanakkale Zaferi'ni?" (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

İHSAN ŞENER (Ordu) - Bildiğin bir şey varsa onu söyle!

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Geç yerine be, geç yerine!

BAŞKAN - Sayın Genç?

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, ne oluyor? Ne oluyor yani ya? Ne oluyor? (AK PARTİ sıralarından "Ayıp, ayıp!" sesleri, sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

Sayın Başkan, ne oluyor yani? Ne oluyor? Hayır, ne oluyor? Ne oluyor ya? Hayır, ne demek yani ya? (AK PARTİ Sıralarında gürültüler.)

İHSAN ŞENER (Ordu) - Ayıp! Ayıp!

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Ayıp ya, ayıp!

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Hâlâ ne yüzle konuşuyorsun!

İHSAN ŞENER (Ordu) - Söyleyecek bir şeyin varsa söyle! Ayıp be! Ayıp be!

KAMER GENÇ (Devamla) - Hayır, ne ayıbı ya? Ayıp yapan sizsiniz ya!

İHSAN ŞENER (Ordu) - Hâlâ konuşuyorsun, ne yüzsüz adamsın! Ayıp be!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ayıp yapan sizsiniz ya! Ayıp yapan sizsiniz ya! Hayır, ayıp yapan sizsiniz! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)