Konu:KİT KOMİSYONUNDA YAŞANAN OLAYLARA İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:109
Tarih:23/05/2013


KİT KOMİSYONUNDA YAŞANAN OLAYLARA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün KİT Komisyonunda yaşanan olaylarla alakalı olarak hem Komisyon Başkanı Fahrettin Poyraz hem de ben bilgilendirmede bulunduk. Bizim söylediğimiz orada, birtakım iddialarımızın olduğu, ihbarların olduğu, belge istediğimiz ve tartışmaların bunlar üzerine olduğuydu ve bize bir tehdit savrulduğunu söyledik. Komisyon Başkanı "Böyle bir şey yok." dedi.

Şimdi, Komisyon tutanaklarından okuyorum:

"Osman Ören (Siirt) - Bela isteme benden ya! Böyle bakarsan vururum ya. Ne bakacağım sana ya!

Başkan - Osman Bey... Osman, yapma. Yapma ya.

Osman Ören (Siirt) - Ne bakacağım sana ya! Adama bak, ben bakarsam vururum ya!

Aykut Erdoğdu (İstanbul) - Ne gözlerini bakıp diktin?

Başkan - Arkadaşlar, ya karşıya bakacak da ne olacak?

Aykut Erdoğdu (İstanbul) - Sen kimi tehdit ediyorsun?

Ahmet Yeni (Samsun) - Ya, niye baksın size!

Başkan - Arkadaşlar, lütfen...

Osman Ören (Siirt) - Ben bakınca vururum!"

Konuşmalar bu şekilde cereyan ediyor ve Haydar Akar diyor ki Başkana, Fahrettin Poyraz'a tartışma sırasında: "Vurursunuz, öldürürsünüz siyaset böyle olur."

Komisyon Başkanı, en üzücü olan bu: "Başkan - Tabii, tabii... Siz başlattınız." diyor.

Değerli arkadaşlar, bu küfür burada. Bu Meclisin kürsüsüne yakışmadığı için -tutanaklar burada- bu küfrü tekrar etmeyeceğim ben.

Biraz önce, Meclis Başkanına gittik, durumu anlattık, biz görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Şunun bilinmesini istiyorum: Bu ölüm tehdidini savuran milletvekilleri de dâhil, ellerinden geleni arkasına koymasınlar.

Biz toplumsal bir kaosa yol açmayalım diye elimizden geleni yapıyoruz ama bu tehdidin altında kalacak değiliz. Bundan sonra ağırlaştırarak muhalefetimizi devam ettireceğiz. Hiç kimsenin şahsına hakaret etmeyeceğiz ama Komisyonda daha bir kararlı, daha bir etkili muhalefet edeceğiz.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)