Konu:SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLİ YALOVA MİLLETVEKİLİ MUHARREM İNCE'NİN; TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:139
Tarih:13/07/2013


SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLİ YALOVA MİLLETVEKİLİ MUHARREM İNCE'NİN; TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, beni dinlemek istemiyorlarsa lütfen salonda istirahat etsinler.

BAŞKAN - Siz söylediniz zaten, duydular.

KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu, askerlerle ilgili yasa teklifi üzerinde son sözü almış bulunuyorum.

Aslında, Türk ordusu? AKP iktidara gelince çok rahatsızlık duyuldu kendisinden ve 1 Mart tezkeresi burada reddedilince hemen Amerika'ya şikâyet ettiler: "Aslında, biz bu tezkereyi kabul edecektik, işte bu askerler, ordu bize destek vermedi." dediler. Amerika, o günden itibaren, Türk ordusunun tasfiye edilmesi için düğmeye bastı ve bizim askerlerimizin başına çuval geçirdiler. O çuval aslında milletimizin başına geçirilmişti ve o çuval geçirildikten sonra, sizin Çankaya'ya seçip gönderdiğiniz kişi dedi ki: "Büyük devletler özür dilemez."

Şimdi, değerli milletvekilleri, tabii, bu getirilen tasarıyla orduyu tasfiye ediyorsunuz. Tasfiyenin? İşte bakın, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Kanunu'nun 2'nci maddesinde ne diyor: "Askerlik: Türk vatanını, istiklal ve Cumhuriyetini korumak için harb sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir." Siz, burada şeyi kaldırıyorsunuz, "Türk vatanını, istiklalini ve cumhuriyetini koruma" kelimesinden rahatsız oluyorsunuz ve bunu kaldırıyorsunuz. Türk vatanı, Türk istiklali ve Türk cumhuriyetinden niye rahatsızsınız? Herkesin bir vatanı var. Sizin vatanınız yok mu, vatansız mısınız? Niye bundan rahatsız oluyorsunuz?

Her kurumun bir görevi var; işte Millî Savunma Bakanlığının bir görevi var, Sağlık Bakanlığının bir görevi var, Danıştayın, Yargıtayın bir görevi var; bunlar kanunlarda belirtilmiştir. Niye siz burada ordunun görevini kaldırıyorsunuz? Kaldırırken de birtakım tezatlara düşüyorsunuz. 16'ncı maddede diyorsunuz ki? İşte, iç olaylara ordunun müdahale etmesinin şartlarını tayin ediyorsunuz. Hatta, Bülent Arınç geçen gün Gezi Parkı olayları dolayısıyla "Gerekirse orduyu göreve çağırırız." dedi ama arkasından, 35'inci maddeyle bir değişiklik yaptınız, orduya yalnız dış tehlike için görev verdiniz.

Şimdi, arkadaşlar, bunların hepsi bu ordunun tasfiyesi için ortaya atılan adımlar.

Efendim, deniliyor ki: "Ordu darbe yapıyor." Yahu, arkadaşlar -ordunun biz darbe yapmasına karşıyız da- ordu darbe yapıyor da bu politikacıların hiç mi günahı yok? (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Yani, bu ordu durup dururken mi?

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Yakışmıyor! Yakışmıyor!

KAMER GENÇ (Devamla) - Yani, bakın, ben ordunun darbe yapmasını savunmuyorum.

FATİH ŞAHİN (Ankara) - Cumhuriyet Halk Partisi de mi böyle düşünüyor?

KAMER GENÇ (Devamla) - Ama, zaman zaman, siyasi iktidarı eline geçirenler devletin kaynaklarını babasının malı gibi kullanıyorlar?

FATİH ŞAHİN (Ankara) - Çok yazık! Böyle mi düşünüyorsunuz? Böyle mi düşünüyorsunuz? Çok yazık!

KAMER GENÇ (Devamla) - ?zenginleştikçe küstahlaşıyorlar, ondan sonra güç elde ettikçe de firavunlaşıyorlar. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Şimdi, burada, devletin görevi bugün?

MUZAFFER YURTTAŞ (Manisa) - Darbenin gerekçesi olmaz.

KAMER GENÇ (Devamla) - Arkadaşlar, eğer siyasi gücü elinde tutan insanlar hakikaten hak ve adalet duyguları içinde, ayrılmasalar, insanlara eşitçe baksalar, e, bu ne olur o zaman? Bu devlette herkes hâlinden memnun olur ama Türkiye'de bugün çok büyük bir rahatsızlık var.

Bakın, Meclisi tatile sokuyorsunuz. Niye sokuyorsunuz? Bugün memlekette çok büyük bir terör estiriliyor, gece evler basılıyor, özellikle 1990'dan sonra doğan gençler evlerinden alınıyor, getiriliyor, işkence yapılıyor. Bu, devlette tam bir diktatörlüğün, bir terörün estirildiği bir durumdur. Bu durum varken, bu memlekette insanlar haksız yere içeriye alınıyor ama mahkemeler hesabına geldiği şekilde vatandaşın hakkını korumuyor; Türkiye'de yargı sistemini yok ettiniz. Bu hâliyle de bu memleket büyük bir kaos içine sürülüyor.

Getirdiğiniz kanun tasarısı zaten Anayasa'ya aykırı. Anayasa'da ne diyor? Yani, 117'nci maddede diyor ki: "Millî güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından?" Yurt savunması? Siz şimdi silahlı kuvvetlerin elinden yurt savunmasını alıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Kendinize göre bir polis teşkilatını kuruyorsunuz. Defalarca burada söyledim, bu kurduğunuz polis teşkilatı içinde El Kaide'den, Müslüman Kardeşler'den, Hamas'tan adam var mı yok mu? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AHMET YENİ (Samsun) - Yok, yok. Yalan konuşma.

KAMER GENÇ (Devamla) - Söylesin, buradaki söylesin.

AHMET YENİ (Samsun) - Ayıp be!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bunlar niye gençlerin gözlerini kör etmek için özellikle gençlerin gözüne ateş ediyorlar?

AHMET YENİ (Samsun) - Yazıklar olsun be!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bugün 12 tane genç, sırf bu şekilde kendisine ateş edilmek suretiyle gözleri kör edilmiş vaziyettedir. Bunu hangi vicdan yapıyor? Hangi vicdan bunu yapıyor? Ayrıca, bu memlekette, bakın, şu anda 5 tane vatandaşımız ölmüş, 1 tanesi polis. Bir memlekette 5 tane vatandaş ölürse, hele bunların büyük bir kısmı 18-20 yaşındayken, bunun karşısında nasıl kayıtsız kalabiliyorsunuz? (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Sizin çocuklarınız ölse acaba bayram mı edeceksiniz? Sizde evlat sevgisi bu mudur?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - Diyorsunuz ki: "Nasılsa benim evladım ölmüyor."

Ya, bu insanlığa, bu millete karşı yapılan en büyük saygısızlıktır. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)