Konu:Sözleşmeli Erbaş Ve Er Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
Yasama Yılı:3
Birleşim:138
Tarih:12/07/2013


SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLİ YALOVA MİLLETVEKİLİ MUHARREM İNCE'NİN; TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Bakan, anlaşılan bu kanunla siz orduyu kaldırıyorsunuz, yerine Hamas'tan, El Kaide'den, Müslüman Kardeşlerden, çoğunluğu bunlardan olmak üzere polis teşkilatı kuruyorsunuz. Bunun açıkçası şu: Ordudan çok rahatsızsınız. Bu orduyu öyle bir şekle sokuyorsunuz ki, artık ordu diye bir şey Türkiye'de kalmıyor. Bunun sebebini açıklar mısınız? Bu neden kaynaklanıyor, bu ordu düşmanlığınız?

Evet, orduda geçmişte birtakım hatalar yapanlar oldu, ihtilaller yapıldı. İhtilaller yapıldı diye bu orduyu feshetmek mi lazım, bu duruma mı düşürmek lazım.

Yarın, içeride bir polisle ordu çatıştığı zaman ne olacak bu memleketin hâli? Yani o duruma getiriyorsunuz memleketi. Bugün polisin içinde gençlerin gözüne direkt ateş eden kişiler Türk vatandaşı olamaz, Türk milletinin ferdi olamaz çünkü bunlara şu izlenim yapılıyor?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Tunceli) - ?işte, bizim karşımızda olanlar, bunlar kâfirdir, katli helaldir diyorsunuz.