Konu:BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:138
Tarih:12/07/2013


BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bir şeyi Genel Kurulun dikkatine sunuyorum: Korucular ve muhtarlarla ilgili burada olumlu düzenlemeler yapıldı ancak korucuların maaşlarında yapılan iyileştirmenin yürürlük tarihi "1 Ekim 2013" olarak belirlenmiş oluyor bu önergeyle. Yine, muhtarların maaşlarında yapılan, ödeneklerinde yapılan artışın yürürlük tarihi de "15 Ocak 2014" olarak belirleniyor. Yani bir hayır, bir iyilik yapılıyor ise bunu ötelemenin hiçbir anlamı yok, bunu hemen önümüzdeki ay başından itibaren yürürlüğe koyabiliriz.

Ben buradan iktidar partisine bir öneri yapıyorum: Gelin, bunun yürürlüğünü ertelemeyelim, hemen takip eden ay başında yürürlüğe girsin.

Teşekkür ederim.