Konu:BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:137
Tarih:11/07/2013


BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Başkanım, ben, burada, özellikle Sayın Bakanımıza teşekkürlerimi bir borç biliyorum. 2013 yılı içerisinde Ağrı'nın Patnos ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi kuruldu. Bunun da onayını hakikaten geçen sene özellikle İstanbul'dan, havaalanından gelirken cumartesi günü 18.05'te imzaladılar dolayısıyla şu anda temeli atıldı. Ben burada sizin huzurunuzda, Meclisin huzurunda kendisine müteşekkirim.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.