Konu:BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:137
Tarih:11/07/2013


BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakanın açıklamalarından anlaşılan şudur: Bedelli askerlikle ilgili olarak bugüne kadar 2 milyar 109 milyon Türk liralık bir kaynak toplanmıştır. Bunun yüzde 10'undan az bir kısmı, 179 milyon Türk liralık kısmı kanunda belirtilen amaçlarda harcanmıştır. Sayın Bakanın sözünü ettiği 60 bin kişiye yapılacak ödemeleri -yanlış anlamadıysam- bir daimi ödeme, bir maaş ödemesi şeklinde bir uygulama gibi anladım. Oysa kanun diyor ki: "Sosyal hizmet yardım faaliyetlerinde kullanılır." Siz bir maaş ödemesi yapacaksanız, maaş ödemesinin yeri bütçenin diğer kaynaklarıdır. O kaynaklardan yapmanız gereken harcamayı buradan yaparak "Bunu amacında kullandım." deme imkânınız mevcut değildir. Bu parayı münhasıran bu sayılan gruplar için sosyal hizmet yardım faaliyeti olarak kullanmak zorundasınız. Bütçe harcamalarını buraya kaydırarak buradan yaparsanız kanunun amacına aykırı hareket etmiş olursunuz.

Teşekkür ederim.