Konu:BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:137
Tarih:11/07/2013


BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Biraz önce, kürsüdeyken, Sayın Bakana bir soru yönelttim, aynı soruyu buradan tekrar etmek istiyorum: 30 Kasım 2011 tarihinde, bedelli askerlik olarak isimlendirdiğimiz 6250 sayılı Kanun kabul edildi. Bu kanuna göre, bedelli askerlik nedeniyle toplanan paralar, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde belirteceğim alanlarda, hizmetlerde kullanılmak zorundadır. Bu alanlar, hizmetler şunlardır: Şehit yakınları, gaziler, engelliler, muhtaç erbaş ve er aileleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup vazife malulleriyle emniyet hizmetleri sınıfına mensup vazife malullerine yönelik sosyal hizmet yardım faaliyetleri.

Bu hesapta ne kadar para toplanmıştır? Toplanan paralardan bu sözünü ettiğim alanlara ne kadarlık bir harcama yapılmıştır? Ben, 30 Kasım 2012 tarihinde bir soru önergesiyle bunu Sayın Başbakana sordum ama o tarihten bu yana, ikinci yıla doğru gidiyoruz, ikinci yıl bitmek üzere, Sayın Başbakan bu soruma cevap vermedi. Sayın Bakandan, ilgisi nedeniyle cevap bekliyorum.