Konu:BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:137
Tarih:11/07/2013


BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında, tabii, Türkiye'de işsizlik çok önemli boyutlarda. Bugün yüz binlerce üniversite mezunu, öğretmenler, ziraat fakültesi mezunları, iktisat fakültesi mezunları her gün bize başvuruyorlar, diyorlar ki: "İşsiziz biz."

Arkadaşlar, aslında, devletin kaynakları buna müsait. Bu devletin kaynakları, adil davranılsa, hakkıyla kullanılsa Türkiye Cumhuriyeti devleti özellikle üniversiteyi bitiren insanlara iş imkânlarını sağlayabilecek bir düzeyde ama maalesef bugünkü AKP'nin bir hesabı var. Yani ille de imam-hatip mezunu isen sana bir iş temin ediyorlar. Biz imam-hatip mezunlarına karşı değiliz, biz Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde yaşayan her vatandaşın eşit haklara sahip olduğunu, iş temininde, işe alınmada aynı, eşit imkânlara kavuşması gerektiğine inanan insanlarız, yani biz kimseye karşı değiliz. Bir dönem, kendi danışmanım imam hatip mezunuydu. Yani biz kimseye karşı da şey değiliz.

Ama önemli olan, bakın, bu memlekette üniversiteyi bitiren yüz binlerce insan çalışmıyor, iş bulamıyor. Öyle aileler var ki 3-4 tane çocuğunu okutmuş, fakat bir türlü bunlara iş verilmiyor. Şimdi, getirip de Mısır'a 2 milyar 250 milyon dolar yardım yapıyorsunuz, birçok yerlere fuzuli yardım yapıyorsunuz. Yahu kardeşim, yani  bu işsiz olan gençlerimize de bir imkân sağlayalım, bunlara bir imkân verelim.

Şimdi, bir genci düşünün ki, ekmek bulamıyor, üniversiteyi bitirmiş, evde 3-4 tane kardeş üniversiteyi bitirmiş, çarşıya çıkacak cebinde parası yok, babası emekli. Şimdi, ne yapacak bu insan? Nasıl bu insanların rahat bir yaşama kavuşması için nasıl bir  buna? Türkiye Büyük Millet Meclisinin buna bir çare bulması lazım. Dolayısıyla, Türkiye'nin imkânları buna çare bulmaya elverişli.

Türkiye'de ihaleler özellikle yandaşlara yapılıyor. İhalelerde büyük soygunlar var. İhalelerde hakiki bir ihale bedeli tespit edilmiyor.  TOKİ'lerde özellikle eğer yandaş bir kişiye ihale veriliyorsa o ihale gerekli olan muhammen bedelleri tespit edilerek, proje bedelleri tespit edilmeden veriyorlar. Yani, ben bir olaya şahit oldum, bizim Tunceli'de TOKİ'ye bir ihale vermişlerdi, İstanbul'da AKP'li belediye meclis üyesini getirmişler Çemişgezek'teki 100 tane konutu 16 milyon 250 bin liraya ihale etmişler. Şimdi, ama aynı TOKİ -Çemişgezek merkezinde  yani orada bir evin maliyeti 160 bin  liraya  geliyor- Çemişgezek'in içinde bir ihaleyi ev başına 50-60 bine vermiş. Şimdi dedim ki: Yahu arkadaş, sizde hiç mi hesap yok? Yani, köyde yapılan bir ihalede zaten arsa bedeli yok, burada inşaat maliyetleri ucuz. Sonra benim müdahalemle, tuttular ufak tefek bir şey de yaptılar, o 16 milyon 250 bin liralık ihaleyi 8,5 milyona indirdiler. Yani, bunların daha neleri var arkadaşlar. Onun için?

Bir Ağaoğlu var İstanbul'da, ona ne imkânlar sağlanıyor arkadaşlar. O Ağaoğlu'na sağlanan imkânları bu Meclisin incelemesi lazım. Bunlar TOKİ'nin parasıyla katrilyoner oldular. Adam 20 tane araba alıyor, genç genç sevgililerle geziyor. Bir bakalım, bakalım TOKİ bunlara ne şartlar tanıyor. Yani ben bununla şunu söylemek istiyorum: Eğer devletimizin mali kaynakları yerli yerinde kullanılsa? İşte Tayyip Erdoğan'la Abdullah Gül'ün, efendim, 7-8 tane özel uçakları var. Canları istediği zaman çoluk çocuğunu dolduruyor, akrabalarını dolduruyor, haydi, dünyanın her tarafına gidip tatil yapıyorlar. Ya, yazık günah arkadaş. Bu memlekette Müslüman bir kişinin özünde adalet vardır. Diyor ki: "Komşun açsa sen orada gidip de bunu yapamazsın." Dolayısıyla, böyle bir?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - ?çelişkili bir ortamda yaşıyoruz. Devletin kaynakları bu kadar israf ediliyor, devlet birtakım kişilerin çiftliği hâlinde yönetiliyor. Bunları eşit şekilde paylaşın.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

Sayın Genç, lütfen, teşekkür ediyorum.

KAMER GENÇ (Devamla) - Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)