Konu:GENEL KURUL SALONUNUN GÜVENLİĞİNİ, SÜKÛNETİ VE UYUMU SAĞLAMAKLA GÖREVLİ OLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİNE MENSUP İDARE AMİRİNİN OTURDUĞU YERDEN KÜRSÜYE LAF ATMASINI, TACİZ ETMESİNİ KINADIĞINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:137
Tarih:11/07/2013


GENEL KURUL SALONUNUN GÜVENLİĞİNİ, SÜKÛNETİ VE UYUMU SAĞLAMAKLA GÖREVLİ OLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİNE MENSUP İDARE AMİRİNİN OTURDUĞU YERDEN KÜRSÜYE LAF ATMASINI, TACİZ ETMESİNİ KINADIĞINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, efendim, bir konuyu Başkanlık Divanının ve Genel Kurulun bilgisine sunmak istiyorum:

Hatip kürsüde konuşurken tabii ki bu ortam içerisinde, bu atmosferde zaman zaman milletvekilleri laf atabiliyor, kürsüdeki hatip ona yönelik birtakım cevaplar verebiliyor. Bunlar görüşmelerin doğal seyridir, bunu yadırgamıyorum, elbette daha sakin görüşme yapabiliriz ama bu da oturumun atmosferinden kaynaklanan bir olay. Ama ilk kez bir şey görüyorum: Bu Meclis salonunun, Genel Kurul salonunun güvenliğini, buradaki sükûneti, uyumu sağlamakla görevli olan idare amiri, Adalet ve Kalkınma Partisine mensup idare amiri oturduğu yerden kürsüye laf atıyor?

ENGİN ALTAY (Sinop) - Taciz ediyor.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - ?taciz ediyor. Bunu kınıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)