Konu:BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:137
Tarih:11/07/2013


BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, biraz önce, ara vermeden önce Sayın Oktay Vural bir konuyu gündeme getirdikten sonra ben de aynı maddeyle ilgili olarak bir konuyu gündeme getirmek üzere ayağa kalktım fakat benim konuşmama fırsat vermeden oturumu kapadınız. Yani, ben de aynı konuyla ilgili, aynı maddeyle ilgili bir başka konuyu gündeme getirecektim, buna maalesef fırsat vermediniz. Bunu doğrusu anlayabilmiş değilim. Oturumu açtınız, "Sayın Hamzaçebi, bir şey söyleyecektiniz, neydi acaba?" diye bir soru sormanızı beklerdim, onu da sormadınız.

Şimdi ben söylemek istediğimi söyleyeceğim: Komisyondan geçen ve Genel Kuruldaki önergeyle yeni kadro ilaveleriyle yeniden düzenlenen bu madde Anayasa'nın 163'üncü maddesine aykırı olarak düzenlenmiştir. Anayasa'nın 163'üncü maddesi, cari yıl bütçesine yük getirecek veya ileriki yıl bütçelerine yük getirecek bütün düzenlemelerin, o bütçeye getireceği yüke ilişkin bir hesabın ilgili kanun tasarısına eklenmesini öngörür. Anayasa'nın 163'üncü maddesi gayet açıktır. Esasen, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre böyle bir tablonun bu tasarıya, teklife eklenmesi gerekirken bu ihmal edilmiştir. Komisyonda bu eksiklik tamamlanabilirdi, bu tamamlanmadı; buraya geldi, önergeyle madde kapsamı yani bütçeye gelecek yükün kapsamı genişletiliyor ama buna rağmen Hükûmet Parlamentoyu Anayasa'nın 163'üncü maddesine göre bilgilendirme ihtiyacı duymuyor. Doğrusu, Anayasa hükümlerini bu kadar pervasız bir şekilde       diyeceğim -yani Anayasa hükmü açık, ve Komisyon bunu gayet iyi bilir, Hükûmet bilir, bakanlar bilir- bu kadar göz göre göre ayaklar altına alınmasını, doğrusu ben içime sindiremiyorum. Genel Kurulun bilgisine, dikkatine sunuyorum.

Bir soruyu da dün sormuştum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 25 tane yurt dışı kadro alıyor, acaba hangi ihtiyaçtan almaktadır? Yurt dışındaki işçilere verilen hizmetimiz arttı da mı bu ilave kadroyu istiyor yoksa birtakım subjektif gerekçelerle belirli birtakım kişileri yurt dışı kadrolara tayin etmek amacıyla mı bu kadrolar talep ediliyor. Dün sormuştum, bir cevap alamadım, bugün bir kez daha soruyorum.

Teşekkür ederim.