Konu:TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÇATISI ALTINDA GAZETECİLERE YAPILANLARI KINADIĞINA, ADI GEÇEN MİLLETVEKİLİNİN SÖZLERİNİN ARKASINDA DURAN BİR ANLAYIŞLA GENEL KURULDA KONUŞMA YAPMIŞ OLMASINI ÜZÜNTÜ VERİCİ BULDUĞUNA VE BU KONUDA BAŞKANLIK MAKAMININ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMADIĞINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:137
Tarih:11/07/2013


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÇATISI ALTINDA GAZETECİLERE YAPILANLARI KINADIĞINA, ADI GEÇEN MİLLETVEKİLİNİN SÖZLERİNİN ARKASINDA DURAN BİR ANLAYIŞLA GENEL KURULDA KONUŞMA YAPMIŞ OLMASINI ÜZÜNTÜ VERİCİ BULDUĞUNA VE BU KONUDA BAŞKANLIK MAKAMININ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMADIĞINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bugün son derece üzücü bazı olaylar yaşadık.  Gazeteciler kamu görevleri yaparlar. Bu görevlerini ifa ederken hoşumuza giden haberleri yapabilecekleri gibi bizi üzebilecek haberler de yapabilirler. Önemli olan, bu haberlerin içeriğinin doğruluğudur. Böyle olduğu hâlde, bu haberlere karşı kendimizi sorgulamak yerine gazetecilere saldırmayı, onları incitmeyi, rencide etmeyi, onlara ağza alınmayacak sözler söylemeyi kesinlikle doğru bulmadığımı, kınadığımı ifade etmek isterim.

Ancak, bundan daha sonra meydana gelen gelişmeler daha da üzücü olmuştur. Adı geçen milletvekilinin, ilgili milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna gelerek bu sözlerinden duyduğu pişmanlığı ifade etmesi kendisinden beklenirken, tam tersi bir anlayışla, âdeta o sözlerinin arkasında duran, onları mazur göstermeye yönelik ya da "Benzer sözleri başkaları da söyledi, benim yaptığımda ne var?" gibi bir anlayışla burada konuşma yapmış olmasını çok da üzücü buluyorum.

Yine, bir üzücü nokta, bu konuşma Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun bir kısım milletvekillerince alkışlarla karşılanmıştır. Böylesi bir konuşmanın alkışlarla karşılanmış olmasını hakikaten üzüntüyle karşılıyorum. Ancak, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz alan değerli grup başkan vekili güzel bir konuşma yaparak bu konuda Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun görüşlerini ifade etti. Bunu önemli bulduğumu, önemli karşıladığımı ve mutlu olduğumu ifade ediyorum.

Sayın Başkan, bir de şu konuyu dikkatinize sunmak istiyorum: "Geliyorum." diyen bir krize davetiye çıkarmak, bu krizi öngörememek, doğrusu, Başkanlık makamına uygun düşmemiştir. Bu kriz hiç yaşanmayabilirdi, önlenebilirdi. Bu konuda Başkanlık makamı üzerine düşeni yapmamıştır. İki üç gündür böyle bir tabloyu yaşıyoruz, Başkanlık makamını daha dikkatli olmaya davet ediyorum.

Teşekkür ederim