Konu:BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:137
Tarih:11/07/2013


BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim.

Aslında, Hariciye Bakanının bir kanunu, Bülent Bey gelmiş. Bülent Bey hariciyeden ne anlar, onu öğrenmek de istiyorum.

Burada öyle bir değişiklik getirmişler ki, Dışişleri teşkilatının dengesi bozuluyor yani bir hatıra binaen yarın getirecek bir adamını elçi tayin edecek, elçilikten sonra genel müdür, müsteşarlığı devam edecek. Herhâlde burada da AKP Hükûmetiyle beraber imam-hatip mezunu olmayan kişiler bir yere gelmeyeceğine göre, yine Bülent Bey getirecek burada, kendine uygun imam-hatipli bir kişiyi getirecek, Dışişleri Bakanlığına müsteşar yapacak, genel müdür yapacak, işte Dışişlerinin hâli de bugünkü hâle dönecek. Yani, Türkiye, bugün, dış politikası itibarıyla iflas etmiş bir ülke; komşularının hepsi düşman hâline getirilmiş; bunun sebebi, bugünkü AKP iktidarının maalesef Dışişleri teşkilatını yok sayarak kendi?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Tunceli) - ?kafalarıyla hareket etmesinden kaynaklanıyor.