Konu:HAKKÂRİ MİLLETVEKİLİ ADİL ZOZANİ'NİN CHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CHP GRUBUNA SATAŞMASI
Yasama Yılı:3
Birleşim:137
Tarih:11/07/2013


HAKKÂRİ MİLLETVEKİLİ ADİL ZOZANİ'NİN CHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CHP GRUBUNA SATAŞMASI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Değerli milletvekilleri; 2/B sorununun çözülmesi için Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak dört kez kanun teklifi verdik. dördüncü kanun teklifimiz, başlangıçta verdiklerimizle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasalaşmayı beklemektedir. Çözüm için verdik bunları.

Biz çözüm için çırpınırken Barış ve Demokrasi Partisi adına buraya çıkan sayın konuşmacı "Cumhuriyet Halk Partisinin böyle bir derdi yok." anlamında bir değerlendirme yaptı. Sayın konuşmacının konuşma yaptığı konu, Cumhuriyet Halk Partisinin 2/B arazilerinde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılması ve çözüm yollarının tespit edilmesi önergesi. Bizim önergemizle ilgili konuşuyor. Biz çözüm için bir önerge getirmişiz ama sayın milletvekili diyor ki: "Cumhuriyet Halk Partisinin böyle bir derdi yok." Bu kadar gerçek dışı bir değerlendirmeyi sizlerin değerlendirmesine, takdirine sunuyorum.

İkinci olarak, gerçek dışı bir şey daha söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisinin vatandaşa bir şey verme yönünde bir derdi olmadığının kanıtı olarak da kendine göre bir kanun bulmuş. "1960 yılında çıkan 105 sayılı Kanun." diyor, İskân Kanunu'na ek kanun. 1960 yılında çıkan 105 sayılı Kanun, Millî Birlik Komitesi döneminde çıkmış olan bir kanundur. Cumhuriyet Halk Partisi ile herhangi bir şekilde uzaktan yakından ilgisi yoktur. Biraz yakın tarihi Sayın Zozani incelerse bunları esasen kendisi de görecektir. Bunu, sizlerin bilgisine, değerlendirmesine sunuyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)