Konu:KARS MİLLETVEKİLİ YUNUS KILIÇ'IN CHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI
Yasama Yılı:3
Birleşim:137
Tarih:11/07/2013


KARS MİLLETVEKİLİ YUNUS KILIÇ'IN CHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Değerli milletvekilleri, tabii on dakikalık zaman 2/B sorununu anlatmak için çok yeterli olmadığı için, konunun çok evveliyatına girme imkânı bulamadım. Orman köylüsü açısından bu sorun yüzlerce yıldır, cumhuriyetin çok daha önceki yıllarından bu yana devam eden bir sorundur. Öte yandan anayasal sorun, 1982 Anayasası'ndan çok daha önceye gider. Konuşmacı "1970 yılındaki Anayasa değişikliğiyle başlar." dedi. Hayır, 1971 yılında yapıldı o Anayasa değişikliği. Sayın konuşmacı  herhâlde heyecandan o tarihleri atlamış olabilir.

YUNUS KILIÇ (Kars) - Düzelttim, düzelttim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Olabilir, tabii ki ama 2/B sorunu çok daha eskiye gider. 50'li yıllarda köyden kente göçle birlikte 2/B arazileri yerleşime açılır ve o tarihten beri vatandaşlarımız mülkiyet sorunu yaşar. Ancak ben değerli konuşmacının hangi ülkede yaşadığını doğrusu merak ediyorum. Diyor ki: "800 bin kişi var, 650 bin kişinin sorununu çözdük." Hayır, 650 bin kişi başvuru yaptı, hakkımı kaybetmeyeyim endişesiyle başvuru yaptı. Vatandaşlar sizi aramıyor mu bilmiyorum, bizi arıyorlar. Sizi de arıyorlardır ama siz, tabii ki vatandaşla teması kestiğiniz için bu konuda onun ne durumda olduğunun farkında değilsiniz.

YUNUS KILIÇ (Kars) - Teşekkür için arıyorlar.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bir de, kusura bakmayın, AKP milletvekilleri şöyle bir şeyle vatandaşın karşısına çıkıyor, ben bunun tanığıyım, tanıkları size getirebilirim: "Ya, biz bunu düşük belirleyecektik aslında ama bu Millî  Emlak memurları  Hükûmet karşıtı olduğu için onlar, mahsus yüksek belirledi." Böylesi bir çirkin iftirayı Millî  Emlak bürokrasinin üzerine atıyorsunuz, bu yakışır mı? Millî  Emlak memuru kanunların kendisine verdiği görev neyse onu yapar. Böyle kendiniz bir şey yapamıyorsunuz, çözüm üretemiyorsunuz, gelip Millî  Emlakı suçluyorsunuz. Sorun Millî  Emlakı suçlama meselesi değil. Gelin, burada yasayla bunu çözelim aksi takdirde bu sorun büyüyerek devam edecek.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)