Konu:GÖRÜŞÜLMEKTE OLAN KANUN TEKLİFİNİN 73'ÜNCÜ MADDESİNİN (AA) BENDİNDEN SONRA YENİ BİR MADDE İHDASINA DAİR ÖNERGENİN İŞLEME ALINMASININ VE OTURUM BAŞKANI TBMM BAŞKAN VEKİLİ SADIK YAKUT'UN TUTUMUNUN İÇ TÜZÜK'E UYGUN OLUP OLMADIĞI
Yasama Yılı:3
Birleşim:136
Tarih:10/07/2013


GÖRÜŞÜLMEKTE OLAN KANUN TEKLİFİNİN 73'ÜNCÜ MADDESİNİN (AA) BENDİNDEN SONRA YENİ BİR MADDE İHDASINA DAİR ÖNERGENİN İŞLEME ALINMASININ VE OTURUM BAŞKANI TBMM BAŞKAN VEKİLİ SADIK YAKUT'UN TUTUMUNUN İÇ TÜZÜK'E UYGUN OLUP OLMADIĞI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Değerli milletvekilleri,  öncelikle şunu ifade edeyim: Bu usul tartışması Sayın Başkanın yönetim usulüyle ilgilidir, daha önergeye gelmedik. Kendisi öyle ifade ediyor: "Önerge okunduktan sonra, Anayasa'ya aykırılık veya diğer iddiaları ileri sürebilirsiniz." Ben Sayın Başkanın yönetim usulüyle ilgili yanlışlığı dile getirmek üzere usul tartışması açıyorum.

Sayın Başkan, önce şunu hatırlatmak istiyorum: Bu Meclisi, bu Genel Kurulu diğer Meclis başkan vekilleri de yönetiyor. Ben, Cumhuriyet Halk Partisinin Grup Başkan Vekili olarak sadece ve sadece sizin yönettiğiniz oturumlarda sorun yaşıyorum. Sayın Mehmet Sağlam'da yaşamıyorum, Sayın Meral Akşener'de yaşamıyorum, Sayın Güldal Mumcu'da yaşamıyorum. Bir önceki Parlamento döneminde, yine Adalet ve Kalkınma Partisinden bu Genel Kurulu yöneten çok değerli Meclis başkan vekilleri vardı, hiçbirisinde sorun yaşamadım ama nedense, sizinle devamlı bir sorun yaşıyorum.

Örnek veriyorum: Ben, oradan konuşuyorum, Ana Muhalefet Partisinin Grup Başkan Vekiliyim, daha cümlelerimi bitirmeden, siz benim cümlemi kesiyorsunuz, otorite sağlamak adına yanlış bir davranışta bulunuyorsunuz. Otorite, karşıdakinin sesini kesmekle sağlanmaz. Otorite, İç Tüzük'e, kurallara, yasalara uygun olarak davranmakla, gerektiğinde karşı tarafı tolere etmekle sağlanır. Bunu herkes başarabiliyor burada ama üzülerek ifade ediyorum, beni bunu ifade etmeye mecbur bıraktınız, siz bunu sağlayamıyorsunuz. Devamlı konuşmamı kesiyorsunuz, kestikçe konuşma uzuyor, tartışma uzuyor. Belki tolere etseniz, sabırlı olsanız daha doğrusu, birkaç dakika daha karşınızdaki insan konuşsa sorunlar çözülecek. Ama sanki otoriteyi karşınızdaki insanın sesini keserek sağlayacakmış gibi bir anlayışla davrandığınız için maalesef sorunlar çözülmüyor, katmerli bir şekilde büyüyor, bu da bu Parlamentoda gerginliğe yol açıyor.

Burada, bir gerginliğe neden oldunuz dün, daha doğrusu, İç Tüzük'e aykırı davranmak suretiyle, İç Tüzük'ü çiğnemek suretiyle hukuksuz bir işlem yaptınız. Daha önce, yine burada bir hukuksuzluğa imza attınız, bunu siz gayet iyi biliyorsunuz. Benle ilgili daha farklı örnekler de verebilirim ama burada zamanımız müsait değil, vermeyeceğim. O örneklerin ne olduğunu da siz gayet iyi biliyorsunuz.

Sayın Başkan, lütfen bu yönetim usulüne ve üslubuna son verin. Burada doğru dürüst bir yasa görüşmesi yapacak isek, herkes görüşlerini özgürce ifade edebilecek ise siz buna müsaade edeceksiniz İç Tüzük'ü uygulamak suretiyle, kimsenin hakkını yememek suretiyle sizi adalete ve İç Tüzük'e uymaya davet ediyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)