Konu:BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:136
Tarih:10/07/2013


BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

OSMAN TANEY KORUTÜRK (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; önümüzde Dışişleri teşkilatını baştan sona değiştirecek bir seri önerge görüyoruz. Plan ve Bütçe Komisyonunun alt komisyonunda bu konuda konuştuk, uzun uzadıya izah ettik. Plan ve Bütçe Komisyonu alt komisyonu bu tasarıları, biraz önce gelen önerileri, metinden çıkarttı. Daha sonra Plan ve Bütçe Komisyonunun genel komisyonuna gitti, orada da çıktı. Burada bir kere daha geliyor.

Şimdi, Dışişleri Bakanlığına giriş sınavıyla ilgili olarak getirilen değişikliğe benim bir itirazım yok, hiç kimsenin itirazının olması beklenmez çünkü bu, Dışişleri Bakanlığına girişin havuzunu açıyor; sadece siyasal bilgiler, ekonomi, maliye, hukuk değil, mühendislik dâhil, sosyal bilimlerde doktora yapmak veya master yapmak kaydıyla çok daha genişletiyor. Dünyanın her tarafında böyle, böyle olmasında da fayda var ve dolayısıyla bu iyi bir öneri.

Bu önerinin içerisinde zaten yapılan bir tek değişiklik, sınav tarihinde 35 yaşını doldurmuş olmak yerine sınavın yapıldığı yılın 1 Ocağında 35 yaşını doldurmuş olmak veya eğer yüksek lisansı varsa 37 yaşında olmak şeklinde bir değişiklik getiriyor. Onda da bir itirazım yok ama hepiniz düşünmelisiniz, 37 yaşında, 35 yaşında Dışişleri Bakanlığına giren bir memur kaç yaşında ne olur, bu yaşlarda mesleğe girilir mi, böyle bir şey olabilir mi? Onu ben anlayamıyorum çünkü Dışişleri Bakanlığına baktığınız zaman Dışişleri, gerçek bir meslek teşkilatıdır. Giren, önce aday meslek memuru olur, altı ay sonra adaylığı tasdik edilirse üçüncü kâtip, üç sene sonra ikinci kâtip, üç yıl sonra elçilik başkâtibi, üç yıl sonra büyükelçilik başkâtibi, ondan üç yıl sonra müsteşar, sonra büyükelçilik müsteşarı, askerdeki gibi çıkıyor. Üç, üç, üç bunları koyduğunuz zaman 37 yaşındaki adam 70 yaşında mı büyükelçi olacak, böyle bir şey olabilir mi? Niye böyle yapılıyor, kimin için yapılıyor, bunu anlamış değilim. Askerde bazen, eski zamanlarda kuralar gelirdi şahsa. Öyle bir tarif yapar ki boy 1.80 olacak, İngilizce, Almanca bilecek, voleybol oynayacak, futbol oynayacak, güzel araba kullanacak, 1 kişiye diye yaparlar bunu. O bir kişinin arkasından 2-3 kişi de çıkarsa herkes şaşırırdı "Ne oluyor?" diye, bu da aşağı yukarı herhâlde öyle bir şey, 37 yaşında birisi var anlaşılan, onun buraya girmesi lazım.

Yalnız, dikkat edilmesi gereken şey bu değil, dikkat edilmesi gereken şey: Devletin düzenini bozmamak. Dışişleri Bakanlığı personelinin profilini kendinize çok uygun bulmayabilirsiniz, öyle değil ama öyle düşünebilirsiniz. Dışişleri Bakanlığının sınavı çok ciddi bir sınavdır, kapalı yapılan bir sınavdır; her yerden, her kökenden insan gelir, girer, kazanan çalışır. Ama, diyebilirsiniz ki ben kendi profilimde daha fazla adam istiyorum. Bunun yolu da dışarıdan adam saplamak değil, bunun yolu Bakanlığa girişte bunu ona göre düzeltmek ama Bakanlığın içerisinde bu mesleki eğitimden insanların geçmesi lazım. Eğer onlardan geçmezlerse, dış politika çok ciddi bir konu ülkelerin varlığı için, kendi bölgesindeki yeri için, onu bozmuş oluyoruz, bunlara çok dikkat etmek lazım ama ne yazık ki o dikkati görmüyoruz. Dışişleri biraz lisan bilen, yurt dışında yaşamış olan herkesin yapabileceği bir şey zannediliyor ama bu bir meslek eğitiminin içerisinden geçilen bir şey. Onun için bunlara dikkat etmek lazım.

Şimdi, arkadaşlar, bu sınav tarihinde kaç yaşında olmanın belirtilmesine ciddi bir itiraz yok ama 37 ve 35 yaşlarına gerçekten itiraz etmek lazım, böyle bir şey olmaması lazım. 35 yaşında mesleğe başlayan insan nerede ne iş görecek, nasıl meslek yapacak? Herhangi bir meslek siz biliyor musunuz 35 yaşında başlayıp da 70 yaşında o mesleğin zirvesine ulaşmak? Zaten 65 yaşında emeklilik. Onun için, bu yasaları yaparken bir parça daha ciddi olmak lazım. İleriye doğru neyi veriyor ona bakmak lazım. Ama öteki konularda, bizim önergemiz konusunda da, daha sonra getirilen yeni yasa konusunda da durum böyle değil, o konuları ayrıca konuşacağız ve o konularda bu düzenlemeler yapılacak olursa bunun yapacağı yıkımın altından niye hiçbir şekilde hiçbirinizin kalkamayacağını da sizlere sırası geldiği zaman, o zaman anlatacağım.

Plan ve Bütçe Komisyonunda olduğu gibi sizin reddetmenizi beklemiyorum, yanlışlıktan da reddetmeyecek kadar uyanık görüyorum sizleri ama biraz sonra gene bunları konuşuruz.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)