Konu:Görüşülmekte Olan Kanun Teklifinin 73'üncü Maddesinin (p) Bendinin (1) No.lu Alt Bendiyle İlgili Giresun Milletvekili Nurettin Canikli Ve Arkadaşlarının Vermiş Olduğu Önergenin Özetindeki İmzanın Kime Ait Olduğunu Öğrenmek İstediğine İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:135
Tarih:09/07/2013


GÖRÜŞÜLMEKTE OLAN KANUN TEKLİFİNİN 73'ÜNCÜ MADDESİNİN (P) BENDİNİN (1) NO.LU ALT BENDİYLE İLGİLİ GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ VE ARKADAŞLARININ VERMİŞ OLDUĞU ÖNERGENİN ÖZETİNDEKİ İMZANIN KİME AİT OLDUĞUNU ÖĞRENMEK İSTEDİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - İki şey söyleyeceğim: Birincisi, "Bu usul tartışmasında 4 kişinin konuşması fazla." şeklinde bir değerlendirme yaptı Adalet ve Kalkınma Partisinin grup başkan vekilleri.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - "Şart değil." dedim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Meclisin teamülleri, açılan usul tartışmasında 2 lehte, 2 aleyhte konuşma yapılmasıdır. Doğrusu, bunu yadırgadığımı ifade ediyorum.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - "En çok iki kişi." diyor yani.

ENGİN ALTAY (Sinop) - Teamülleri bari ellemeyin ya!

BAŞKAN - Yerleşmiş bir teamül var, doğru.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - İkinci olarak söyleyeceğim şudur: Meralarda, yaylaklarda, kışlaklarda köylümüzün, hayvancılık yapan vatandaşımızın yapılaşmasında bir sorun yok. Elbette onların orada geçici yapıları vardır. Bu yapılara hukuki bir temeli kazandıralım ama maddeye dikkatle bakılırsa, madde, bu vatandaşlarımız dışında, talep eden herkese bu yerlerin kiralanabileceğini söylüyor, problem buradadır. Eğer niyetiniz sadece köylülerimize, hayvancılık yapan vatandaşlarımıza bu yerlerde 3 katlı yapı yapma imkânı vermek ise gelin, onu buraya yazalım açıklıkla. O burada yok. "Talep sahiplerine kiraya verilir." diyorsunuz. İsteyen herkese yani. Yanlış olan bu. Köylünün, hayvancılık yapan vatandaşımızın, elinden çıkmasına neden olacak bu.

Teşekkür ederim.