Konu:BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:135
Tarih:09/07/2013


BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Görüştüğümüz sıra sayısında yer alan ek madde 4'e bakıldığında, bu yerlerde yani kiralanacak olan meralarda, bodrum katla birlikte, 200 metrekareye kadar, 3 katlı binaların yapılabileceği anlaşılacaktır. Yani, mera bu maddeyle açık bir şekilde imara açılıyor. Bunun dışındaki bütün bilgiler yanlıştır. Böyle olduğu hâlde, "Merayı koruyoruz, 4342 sayılı Mera Kanunu'nda bu zaten vardır." demek doğru değil, Mera Kanunu'nda böyle bir şey yok. Mera Kanunu'nun doğru hükmünü Sayın Bakan okudu: "Hiçbir şekilde özel mülkiyete konu olamaz, daraltılamaz, inşaata açılamaz." Anayasa hükmü doğrultusunda çıktı bu. Bu madde meraya tecavüz ediyor, merayı yapılaşmaya açıyor, 45'inci maddeye aykırıdır, önerge görüşülemez efendim.