Konu:BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:135
Tarih:09/07/2013


BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Efendim, bu madde başlangıcında okuyarak Genel Kurulun bilgisine sunduğunuz ve şimdi tekrar ikinci kez okuyarak görüşmelerini yapacağımız önerge içeriği Anayasa'ya aykırıdır. Anayasa'nın 45'inci maddesine göre, meralar, yaylaklar, kışlaklar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır ve bu amaç dışında başka herhangi bir amaçla kullanılamaz. Oysa görüşeceğimiz önerge, ilgili madde içeriğinde birtakım değişiklikler yaparak, ilgili madde içeriğine paralel olarak mera, yaylak ve kışlakların Anayasa'nın 45'inci maddesine aykırı bir şekilde imara açılarak kiralanmasına izin veren bir içeriğe sahiptir. Anayasaya aykırılığı "tahsis" kelimesinin arkasına saklanmak suretiyle gizlemek istemiştir çünkü devletin hüküm ve tasarrufu altında olan ve münhasıran Mera Kanunu'na göre köylülerin yararlanmasına tahsis edilen yerler tahsis amacı dışında kullanılamayacağı için kiraya verilemezler. Ama önerge içeriği bunların kiraya verilmesini imkân dâhiline sokmaktadır. Anayasa'nın 45'inci maddesine açık bir aykırılık söz konusudur, görüşülemez efendim.