Konu:BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:135
Tarih:09/07/2013


BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, birincisi, aynı şeyi söyleyecektim Sayın Genç'le birlikte. Önerge sahiplerinin sözü edilen ve burada Genel Kurulun bilgisine sunulan özet metinde imzası yok. Önerge burada, önerge burada, imzalar burada, bu özetteki imza şu imzalardan hiçbirisine benzemiyor. Siz açıkça İç Tüzük'ü ihlal ettiniz. Bu önerge özetiyle işlem yapılamaz.

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, önergenin kendisinde imzaları var.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Efendim, bir saniye, bir saniye?

BAŞKAN - Önergenin bir parçası yani, evet.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bakın, bakın, Genel Kurulun bilgisine sunulan budur. Burada, bu özette önerge sahiplerinin imzasının olması gerekir; bu şart, bunu ortadan kaldıramazsınız. Bu bir.

İki: "Komisyonun görüşünü aldım." diyorsunuz. Yani bu, eğer Komisyon görüşü alacak iseniz, Plan Bütçe Komisyonunun görev alanına giren bir konu değildir, Plan Bütçe Komisyonundan geçmiş olan bir önerge değildir. Önerge sahipleri bu konuda Genel Kurulun bilgisine açıklama yapabilirler ama öyle anlıyorum ki kendileri bu açıklamayı yapabilecek durumda değiller. Belki de burada değiller kendileri, onu da bilemiyorum.

Efendim, bu şekilde bir işlem yapılması, görüşmelere devam edilmesi mümkün değildir. Sizi İç Tüzük'e uymaya davet ediyorum.

BAŞKAN - Efendim, İç Tüzük'e uyuyoruz.

Biraz önceki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, önergenin 3194 sayılı Yasa'nın 8'inci maddesinin (b) bendindeki değişiklikle ilgili, imar mevzuatıyla ilgili bir konu olduğu anlaşılmıştır.

İkincisi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Yani, bir saniye? Nasıl anlaşıldı Sayın Başkan?

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) - İmar mevzuatıyla alakası yok.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Nasıl anlaşıldı? İmar mevzuatıyla ilgili değil bu.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - İmarla ne alakası var?

BAŞKAN - Tabii ki görüşümü söyleyeceğim yani.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu'yla ilgili bir düzenleme bu.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Yani bu, makine mühendislerini de bağlıyor Sayın Başkan.

BAŞKAN - İkincisi: Önergenin 6235 sayılı Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu'ndaki görev tanımıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Hem içerideki tartışmalardan hem de biraz önce Sayın Komisyon Başkanının 6235 sayılı Yasa'nın görev tanımını okuduğundan çok net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu önergenin İç Tüzük'e aykırı bir durumu söz konusu değildir.

Buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Ben şu cümlenizden üzüntü duyuyorum: "Komisyon Başkanının yaptığı açıklamadan, okuduğu maddeden çok net bir şekilde ortaya çıkmıştır." Yani bizlerin okuduğu metinden?

BAŞKAN - Birlikte okuduk içeride Sayın Hamzaçebi yani görev tanımını hep birlikte okuduk orada. 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, siz içeride bir yorum yapmadınız. Siz iktidara kulak vermeyi bırakın Sayın Başkan, lütfen, rica ediyorum, olmuyor.