Konu:KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:135
Tarih:09/07/2013


KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, bu okunan önerge toplam 2 sayfalık bir metni kapsıyor, özeti okundu şu anda. 500 kelimeden fazla olan önergenin kendisi okunmuş olsaydı toplam 2 sayfalık bir önerge metni okunmuş olacaktı.

Önerge metnine baktığınızda, bu maddede öngörülen (ı), (i) ve (j) bentlerinin, gerçekte değiştirilmesi öngörülen 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8'inci maddesi kapsamında değişlikler olmadığı görülecektir. Sözü edilen bentlerdeki değişiklikler gerçekte başka yasaların konusu olduğu hâlde, sadece İç Tüzük'ün çeşitli sınırlayıcı hükümlerini bertaraf etmek için, onun etrafından dolanmak için İmar Kanunu'nun 8'inci maddesiyle ilgili imiş gibi bir düzenleme yapılmak suretiyle İç Tüzük'e uygun hâle getirilmeye çalışılmıştır.

Bu düzenlemelerden (i) bendinde yer alan düzenleme, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu'nu ilgilendiren bir değişikliktir. Bu değişikliğin, İç Tüzük'e göre, orada yapılması gerekir. Buraya alınması, açıkça İç Tüzük'e aykırılık oluşturuyor.

Yine, (j) bendinde söz edilen değişiklik, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yapılması gereken bir değişikliktir ama İç Tüzük bunu engellediği için İmar Kanunu'nun 8'inci maddesiyle ilgiliymiş gibi bir düzenleme yapılmak suretiyle İç Tüzük'e uygun hâle getirilmeye çalışılmıştır. (j) bendi, kısmen yine 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'yla ilgilidir. O da aynı mantıkla bu önerge metnine dâhil edilmiştir.

Önergenin sözünü ettiğim bentleri çıkarılmadığı sürece bu önergenin işlem görmesi İç Tüzük'e aykırıdır Sayın Başkan. Lütfen, bu önergenin ilgili bentlerinin çıkarılması için gerekli müdahaleyi yapınız efendim.