Konu:İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ALİ ÖZGÜNDÜZ'ÜN, (2/101) ESAS NUMARALI 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ'NİN DOĞRUDAN GÜNDEME ALINMASINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:135
Tarih:09/07/2013


İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ALİ ÖZGÜNDÜZ'ÜN, (2/101) ESAS NUMARALI 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ'NİN DOĞRUDAN GÜNDEME ALINMASINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Ramazan ayı geldi. İslam'ı doğru anlayan ve yaşayan, Allah'ın yarattığı en değerli canlı olan insana saygı duyan, ona zulmetmeyen, insani değerleri, insanın onurunu esas alan tüm Müslümanların ramazanını tebrik ediyorum, oruçları ve ibadetleri kabul olsun diyorum.

Oruç ibadeti -biliyorsunuz- sadece imsaktan iftara kadar aç susuz kalmak, sonra iftarlarda tam tekmil sofralarda karın doyurmak değildir. Aynı zamanda, merhamet duygularının geliştiği, daha çok yoksulun, fakirin, mazlumun hâlinin sorulduğu bir aydır. Dolayısıyla, bu ramazan ayı münasebetiyle özellikle Hükûmetten rica ediyorum, yaklaşık kırk gündür sokaklarda olan, demokratik protesto haklarını kullanan insanlara karşı biraz daha merhamet. Bunlara karşı gazla, copla, tazyikli suyla müdahale etmesinler. İnsanların orucunu o keskin biber gazı kokusuyla zayi etmesinler, zulmetmesinler diyorum.

Değerli arkadaşlar, bu vesileyle -biliyorsunuz- bu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda bir değişiklik teklifi verdik. Bu teklif, gençlerimizin, öğrencilerimizin bugün daha çok alanlarda olan üniversite öğrencilerinin harçsız eğitimiyle ilgili bir teklif.

Şimdi, diyeceksiniz ki: "Biz harcı kaldırdık." Biz teklif etmiştik, daha önce bizim seçim bildirgemizde de vardı ücretsiz, parasız eğitim. Siz, bir kısmını kaldırdınız. Hükûmet -biliyorsunuz- sadece gündüz eğitimi için kaldırdı fakat ikinci öğretim için bu harçlar hâlen devam ediyor; hâlbuki, bunun da kalkması lazım çünkü ikinci öğretime giden insanlar, arkadaşlarımız, gençlerimiz daha çok çalışmak, para kazanmak zorunda. Dolayısıyla, bu insanlardan ekstra bir öğrenim ücreti almak adil değil.

Bizim getirdiğimiz teklif, değerli arkadaşlar, 3 kez bir dersten kalıyorsa bu öğrencinin ister birinci eğitim olsun ister ikinci eğitim olsun bu harcı ödemesini, yine, yabancı uyrukluların harç ödemesini ancak dersini geçen, başarılı olan öğrencilerimizden, Türk uyruklu öğrencilerden, ister birinci eğitim olsun ister ikinci eğitim olsun herhangi bir harç alınmamasını kapsıyor.

Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, insan her şeyin üstünde. Yetişmiş insan da ülkemizin geleceği açısından çok önemli, geleceğimiz gençlerimiz. Bu sadece söylemde kalmasın yani insana yapılacak yatırım en önemli yatırım. Yani, işte, "Efendim, yok 15 milyon dolarlık köprü yaptık, yok otoyol ihalesi, yok üçüncü köprü ihalesi?" İyi güzel de yani insan önemli. Yani o yatırım olsun, ancak eğer kaynağın varsa öğrenciden alma. Yani 500 lira, 600 lira niye alıyorsun, buna ihtiyacın mı var? Alıp da bununla köprü yapıyorsan bana göre köprü yapma, önce öğrenciden bunu alma. Yani insanı yetiştirmek, insana yapılacak yatırım en büyük yatırımdır.

Dolayısıyla, yetişmiş insanımız olursa birçok şey yapılır ama harç yüzünden, öğrenim ücreti yüzünden öğrenimi kesintiye uğrayan insanların, gençlerin ileride getireceği sıkıntıları düşünün, ülkeye eğitimsiz insanın vereceği zararları düşünün, dolayısıyla bunun maliyeti ölçülmez. O yüzden, diyoruz ki gelin, geleceğimiz olan gençleri, efendim, bir müşteri gibi görmeyelim, üniversiteleri bir ticarethane gibi görmeyelim, bir ticari işletme gibi görmeyelim. Eğitim her şeyin başıdır. Zaten Anayasa'mızda da diyor ki: "Kimsenin eğitim hakkı kısıtlanamaz, devlet okullarında eğitim ücretsizdir, meccanidir."

Sizden rica ediyorum, gelin, bu kanun teklifinin doğrudan gündeme alınıp görüşülmesi konusu birazdan oylanacak, "evet" oyu verin. Bu, gündeme alınsın, çok basit bir şey. Siz yapmış olun, iktidar partisi yapmış olsun, sizin oylarınızla çıksın ama yeter ki gençlerimiz, öğrencilerimiz lehine bir düzenleme yapılsın diyorum.

Bu duygularla, tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum, tekrar oruç tutanların oruç ve ibadetleri kabul olsun diyorum.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)