Konu:Giresun Milletvekili Nurettin Canikli'nin Açıklamasındaki Bazı İfadelerine İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:134
Tarih:08/07/2013


GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ'NİN AÇIKLAMASINDAKİ BAZI İFADELERİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Canikli, öyle bir cümle söyledi ki Kırkpınar'da İstiklal Marşı yerine Onuncu Yıl Marşı okundu gibi bir değerlendirme yaptı, cümleleri öyle anlaşılıyor. Orada İstiklal Marşı da okundu, Onuncu Yıl Marşı da okundu. Mesele şudur: Oradaki on binlerce insan, on binlerce vatandaş, o marşa ve o marş eşliğindeki bayrak gösterisine saygı göstermiş, ayağa kalkmış. Siyasetçinin yapması gereken, halkın gösterdiği saygıyı, halkın saygı gösterdiği değerlere onun da saygı göstermesidir. Anlaşılan Adalet ve Kalkınma Partisi, Onuncu Yıl Marşı'nı cumhuriyetin marşlarından saymıyor. Onuncu Yıl Marşı'nı saymadığına göre herhâlde? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Bu nasıl mantıktır Allah aşkına, şarkıları, türküleri...

BAŞKAN - Lütfen sayın milletvekilleri?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, orada ellerini, kollarını sallayarak konuşan bir arkadaşımız var, izin verirseniz ona söz hakkı verin ne dediğini ben duyayım ki Parlamento da duysun ona göre değerlendirelim.

Değerli arkadaşım, bağırıp çağırmaya gerek yok; söz isteyin size söz versin.

BAŞKAN - Evet, Sayın Hamzaçebi, lütfen şahsileştirmeyelim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Kısaca Kırkpınar'da yaşanan milletimiz adına üzüntü verici bir tablodur, bunu bir kez daha Genel Kurulun bilgisine sunuyorum.